Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

JÖNKÖPING VÄSTER 1:37 - husnr 1, SLOTTSKAPELLET Ny sökning Tillbaka till sökning

slottskapellint1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SLOTTSKAPELLET (akt.)

1350 - 1550

1640 - 1659

1694 - Okänt

1694 - 1694

Jönköping
Jönköping
Småland
Jönköping
Jönköpings församling
Växjö stift
S:t Pedersgatan 6

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår 2005

Erik Dahlberghs ritningar till ett nytt begravningskapell på den
västra kyrkogården är daterade 1692 men den kyrkliga historian
sträcker sig långt tillbaka. En första kyrkobyggnad tros ha
uppförts redan i slutet av 1300-talet. Denna kyrka brandhärjades
i slutet av 1500-talet och kyrkan revs någon tid efter och ersattes
med ett mindre träkapell vilket stod fram till att det nuvarande
kapellet byggdes.
Länge samsades slottsförsamlingen med det hospital som var
beläget i närheten och som hade sin begravningsplats i
anslutning till församlingens. I övrigt dominerades alltsedan
staden bränts och flyttats av åkermark, det dröjde...

Läs mer i eget fönster

År 1350 - 1550 Nybyggnad
Under senmedeltid uppfördes en mindre kyrkobyggnad i tegel. Byggnaden hade rektangulär form och smalare kvadratiskt kor i öster, senare gjordes en mindre tillbyggnad till kyrkans västgavel.
År 1570 - 1599 Brand
Kyrkobyggnaden brandhärjades och nedrevs vid senare tillfälle.
År 1640 - 1659 Nybyggnad
Ett mindre träkapell uppfördes.
År 1694 - Okänt Nybyggnad

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

År 1694 - Okänt Invigning
År 1694 - 1694 Nybyggnad
Kapellet uppförs efter ritningar av Erik Dahlberg, ritningarna är daterade 1692 då Dahlberg fortfarande var landshövding i Jönköping. Det nya kapellet föregick av en tidigare rektangulär byggnad som sannolikt stod på samma plats, denna fungerade som kapell under hospitaltiden.
År 1737 - 1737 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning tillkom detta år, bänkarna indelades i fyra kvarter. Sedan tillkomsten har dörrarna försvunnit.
År 1741 - 1741 Fast inredning - predikstol
Efter det att slottskyrkan brunnit beslutades att predikstolen skulle flyttas till kapellet vilket skedde detta år. Predikstolen placerades i det sydöstra hörnet. Den utfördes 1692 av Gustaf Kihlman.

Gustaf Kihlman (Konstnär)

År 1765 - 1765 Ändring - tillbyggnad
Kapellet genomgick reparationer. Ett mindre vapenhus uppfördes vid den södra ingången. Den västra läktaren uppfördes detta år.
År 1771 - 1771 Ändring - tillbyggnad
En spåntäckt sakristia uppfördes i timmer. Sannolikt var denna förlagd till vinkeln mellan de östra och norra korsarmarna.
År 1778 - 1778 Ändring - tillbyggnad
Ett vapenhus byggdes i norr, vapenhuset byggdes av Sven Flygare.

Sven flygare (Hantverkare)

År 1778 - 1778 Fast inredning - läktare
Den norra läktaren byggdes detta år och i samband med detta flyttades predikstolen från det nordöstra hörnet till det sydöstra.
År 1803 - 1803 Ändring - ombyggnad
Det norra vapenhuset belades med tegel.
År 1806 - 1806 Ändring - ombyggnad
Spåntäckningen på vapenhuset mot söder lades om med tegel.
År 1809 - 1809 Ändring - ombyggnad, fönster
Läktarna upplevdes mörka varför det beslutades att två nya fönster skulle tas upp.
År 1812 - 1812 Ändring - tillbyggnad
Sakristian flyttades till den östra gaveln. Den nya sakristan uppfördes även den i timmer.
År 1816 - 1816 Ändring - ombyggnad
Ett nytt fönster togs upp på kapellets östra sida. Sakristian som uppfördes några år tidigare brädfodrades och taket täcktes med tegel.
År 1831 - 1832 Rivning - delvis riven
Vapenhus mot norr, och Vapenhus mot söder rivs.
År 1832 - 1832 Fast inredning - altare
Altaret av trä tillkom detta år.
År 1835 - 1835 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasaderna på kapellet vitmålades. Fram tills detta år hade både fasader och tak varit rödfärgade.
År 1836 - 1836 Ändring - tillbyggnad
Ett nytt vapenhus byggdes mot söder, även detta brädfodrades och var belagt med tegel.
År 1850 - 1850 Underhåll - takomläggning
Takmaterial ändras från spån till tegel.
År 1853 - 1853 Fast inredning - orgel
Detta år installerades kyrkans orgel på den västra läktaren och i samband med detta utvidgades denna. Orgeln hämtades från Kristine kyrka. (
År 1871 - 1871 Ändring
Detta år gjordes omfattande ombyggnads och reparationsåtgärder av kapellet. Arbetena omfattade både exteriöra och interiöra åtgärder. Exteriör: - En sakristia och vapenhus i norr och söder byggdes till. - Brädfodringen ersattes med ny av lika utformning som den från 1832. - Alla fönster gjordes nya. - Taket bekläddes med asfaltpapp. Interiör: - Väggarna kläddes upp till fönsternivå med pärlspåntade panel vilken oljemålades med vit färg. Ovanför detta kläddes väggarna med papp som uppspändes på ramar med väv. Väggfälten målades med limfärg i gräddgult, blågrått och brunt. - Trapporna till läktarna byggdes om. - Altaringen med svarvade dockor, vitmålad och klädd med svart vaxduk.
År 1877 - 1877 Teknisk installation - värme
Detta år införskaffades två kaminer vilka placerades i den östra korsarmen.
År 1895 - 1895 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen plockades bort, på läktarna fick de stå kvar. Samtidigt installerades en enklare lös bänkinredning.
År 1910 - 1910 Fast inredning - orgel
Läktarorgeln ersattes med en kammarorgel som placerades i koret, element från den gamla orgelfasaden återanvändes till den nya orgeln.
År 1924 - 1924 Fast inredning - predikstol
Predikstolen plockades bort och flyttades till Sofia församlingshem.
År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad
Predikstolen som plockades bort 1924 återflyttades nu till kapellet.
År 1957 - 1959 Teknisk installation - värme
De lösa bänkar som tillkom 1895 plockades bort och ersattes med en fast bänkinredning under 1950-talet. Någon gång under den andra halvan av 1950-talet ersattes de gamla järnkaminerna av ett nytt varmluftsvärmesystem.
År 1973 - 1973 Teknisk installation
En toalett installerades i norra entrén. Toaletten förlades i en gammal städskrubb.
År 1989 - 1991 Ändring - restaurering
Under denna period genomfördes en omfattande restaurering av kapellet under ledning av Tomas Svensson Arkitektkontor. Arbetena omfattade både exteriöra som interiöra arbeten. I samband med restaureringen genomfördes en arkeologisk undersökning av kapellet där flera spår av den äldre kapellbyggnaden hittades. Exteriör: - Väggarna tilläggsisolerades och den utvändiga träpanelen byttes delvis ut. - Fönstren renoverades och byggdes om så de gick att öppna inifrån. - Grundmurarna byggdes om och luftkanaler/golvvärme installerades. - Nya trappor av Borghamnskalksten utfördes. - En sol monterades på lanterninen. - Taket belades med spån som rödtjärades. Interiör: - Golven plockades upp och efter det att installationsarbetena under golvet var utförda återlades de och kompletterades. - I koret plockades kaminmurarna bort. - En dörröppning i koret flyttades. - Pappspänningen i kupolen över korsmitten plockades bort och den underliggande panelen oljemålades. - Den invändiga panelen ersattes i sin helhet och målades med oljefärg. - Nya innanfönster tillkom. Dessa utfördes med hela glasytor med mittpost som glasades med isolerglas. - Bänkinredningen kompletterades med nya listverk och bänkskärmen framför det norra bänkkvarteret byggdes om. Bänkinredningen ommålades sedan. Bänkinredningen på läktarna demonterades varvid golvet sågs över innan bänkarna återmonterades, på norra läktaren återställdes inte bänkinredningen. - I koret tillkom ett nytt flyttbart altare och ett löst fristående knäfall. - En ny dopfunt tillkom. - I sakristian lades ett nytt trägolv och ny skåpsinredning tillkom. - Toalettutrymmena i den norra entrén togs bort och en ny servicebyggnad uppfördes norr om kapellet. - Orgeln kompletterades med flera stämmor. - Fjärrvärme, vatten och avlopp installerades.

Tomas Svensson Arkitektkontor (Arkitektkontor)

År 1992 - 1992 Konservatorsarbeten
Predikstolen genomgick konservatorsarbeten.
År 1994 - 1994 Specifika inventarier - altartavla
Inför kapellets 300-årsjubileum invigdes en ny altartavla utförd av konstnären Sven Ljungberg.