Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM LÖVHOLMEN 15 - husnr 4 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1905 - 1905

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hägerstens församling
Stockholms stift
Lövholmsbrinken 2B

Industri - Kontor

Industri - Fabriksbyggnad

Industri - Lager

Industri - Lager

År 1905 - 1905 Nybyggnad

AB Erik Ohlssons Sågverk (Byggherre)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1915 - 1917 Ändring
Återuppbyggnad efter brand

AB Erik Ohlssons Sågverk (Arkitekt)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1937 - 1940 Ändring
Påbyggnad för AB Erik Ohlssons Sågverk och AB Skånska Cementaktiebolaget. Påbyggnad av lager med en våning till tre våningar, flackare sadeltak, gångbrygga till kontorsbyggnaden. Fabriken byggs till för Limhems Träindustrier AB.

J V Lundberg (Arkitekt)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1945 - 1948 Ändring
Inredning för laboratorium för Stavsborgs AB.

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1946 - 1949 Ändring
Ombyggnad inför Skånska Cementaktiebolagets etablering på fastigheten. Huset byggs om helt invändigt med laboratorier, verkstad, lager, kontor, skyddsrum, pannrum etc. Tredje plan planeras för uthyrning.

AB Skånska Cementgjuteriet (Arkitektkontor)

Gustaf Lettström (Arkitekt)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1950 - 1953 Ändring
Ombyggnad personalbyggnad. Tillbyggnad vid norra gaveln på östra långsidan, i lättbetong, slätputs och papptäckning, med omklädningsrum för arbetskläder, tvättrum, personalskåp för privata kläder, separat omklädningsrum, dusch och toalett för verkmästare.

Gustaf Lettström (Arkitekt)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1959 - 1966 Ändring
Tillbyggnad i en och två våningar vid södra gaveln och östra långsidan. För inrymmande av vaktmästarbostad, spolhall och garage. Stomme av Siporex, putsad fasad och plåttäckt pulpettak.

Gustaf Lettström (Arkitekt)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1972 - 1979 Ändring
Ombyggnad av kontorshus, tillbyggnad entré, ombyggnad garage och kontor - trapphustornet vid entrén tillkommer.

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)