Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FORSHAGA PRÄSTGÅRDEN 2 - husnr 3, FORSHAGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

464.0016

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FORSHAGA KYRKA (akt.)

1919 - 1921

1919 - 1921

Värmland
Forshaga
Värmland
Forshaga
Forshaga-Munkfors församling
Karlstads stift
Skivedsleden 13

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Komplettering vid inventering 2004: 1908 bildades Forshaga kapellförsamling. Behovet av egen kyrkogård växte i takt med att befolkningen ökade och man önskade också en egen kyrka. Efter många och långdragna diskussioner upplät Forshaga Sulfit AB 1918 en tomt där kyrkan skulle placeras. Samtidigt som Forshaga kapellförsamling avsöndrades från moderförsamlingen i Grava år 1919, gavs också tillstånd från Byggnadsstyrelsen om tillstånd för kyrkans uppförande. Kyrkan uppfördes 1919-21 efter ritningar av arkitekten Bror Almqvist. Under 1920 avbröts uppförandet efter diverse ekonomiska svårigheter men arbetet återupptogs och kyrkan invigde...

Läs mer i eget fönster

År 1919 - 1921 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1919 - 1921 Nybyggnad - Torn

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1919 - 1921 Nybyggnad - Sakristia

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1919 - 1921 Nybyggnad - Korparti

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1919 - 1921 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, fönster
Klarglaset i fönstren byttes till blyinfattade antikglas.
År 1939 - 1939 Teknisk installation - el
Orgeln och klockringningen blev elektrifierad.
År 1947 - 1947 Teknisk installation - värme
Tidigare koleldad värme byttes till eluppvärmning. Kolförrådet under koret gjordes om till WC och förrådsutrymmen.
År 1948 - 1949 Underhåll - målningsarbete, interiör
Det tidigare blå innertaket målades vitt.
År 1955 - 1955 Ändring - ombyggnad, interiör
En dopplats iordningställdes.
År 1957 - 1957 Underhåll - takomläggning
Ett enkupigt lertegel ersattes med ett holländskt, svart matt falstegel. Delar av torntaket lades om och hela det taket tjärades.
År 1959 - 1959 Teknisk installation
Hörslinga monterades i kyrkan.
År 1959 - 1959 Ändring
Nya psalmnummertavlor inskaffades.
År 1966 - 1966 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Torntaket tjärades.
År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiöra förändringar som bland annat innebar att bänkraderna glesades och att två bänkar togs bort bak i kyrkan. Hela interiören ommålades. Altaruppsatsen tvättades, alla förgyllda detaljer i kyrkorummet omförgylldes. Plattformen vid dopplatsen togs bort och ersattes av tegel. Dopfunten flyttades till högra sidan av koret och ängeln på väggen vid den tigare dopplatsen övermålades. Även under predikstolen lades tegel. WC installerades i vapenhusets södra del. Nya armaturer inskaffades. I sakristian ordnades med en skrudkammare med en vikvägg.

Göran Lindell (Arkitekt)

År 1970 - 1970 Teknisk installation - brandskydd
Brandlarm insatllerades.
År 1970 - 1970 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan putsades med terrasitputs och torntaket tjärades. Hängrännor och stuprör byttes. Ommålning av utvändiga snickerier. Vinden isolerades med gullfiberskivor,

Göran Lindell (Arkitekt)

År 1983 - 1983 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ny högtalaranläggning istallerades i kyrkan.
År 1992 - 1992 Specifika inventarier - textilskåp
En läktarunderbyggnad för textilförvaring och andra förrådsutrymmen gjordes efter förslag av Bror Jonssons arkitektkontor, Karlstad.

Bror Jonsson (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Underhåll - målningsarbete, interiör
Omfattande interiöra arbetet gjordes efter program av arkitekt Karl Karlsén. Det äldre måleriet togs fram på väggarna, dopfunten placerades åter vid dopplatsen och äldre lampetter återinsattes.

Cecilia Skoglund (Konservator)

Karl Karlsén (Arkitekt)

År 2002 - 2003 Underhåll - exteriör
Renovering av tak.
År 2006 - 2006 Teknisk installation - värme
Ombyggnad värmesystem.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2008 - 2009 Underhåll - takomläggning
Byte av spåntak på tornspiran och tjärning.

Hälsinge takspån (Entreprenör)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2009 - 2009 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ombyggnad kyrktrappa, befintlig trappa utbytt mot solfjäderformad ramp.

NCC (Entreprenör)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2011 - 2011 Ändring - ombyggnad, interiör
Kortning av kyrkbänkar.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

År 2012 - 2013 Ändring - ombyggnad, innertak
Tilläggsisolering av vindsutrymmet över långskeppet.
År 2012 - 2013 Underhåll - exteriör
Renovering av västra porten.
År 2015 - 2015 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Renovering kors på Forshaga kyrka, föranleddes av stormskador.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Roofac AB (Entreprenör)

År 2018 - 2018 Underhåll - exteriör
Tjärning tornspira, lanternin.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Hälsinge Takspån AB, Kilafors (Firma)