Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STORFORS LUNGSUNDET 3:1 - husnr 4, LUNGSUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 383:11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LUNGSUNDS KYRKA (akt.)

1640 - 1649

1640 - 1649

Värmland
Storfors
Värmland
Lungsund
Storfors församling
Karlstads stift
Lungsund 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Historik

Inventeringsår 1995

KOMPLETTERING VID INVENTERING 2003- Den första kyrkan på platsen uppfördes sannolikt 1643 och hade då ett rektangulärt långhus med tresidigt koravslut. Denna byggnad genomgick flera om- och tillbyggnader, bland annat 1680-81 då tornet uppfördes. Den nuvarande planformen härrör från 1722-24 då korsarmar och sakristia uppfördes. Hela kyrkan kläddes då också med spånor.

Predikstolen uppsattes 1685. En altaruppsats tillkom 1702-03 och en västläktare uppfördes 1704. 1738 målades kyrkan invändigt av målare Mård från Karlstad som då bland annat målade det platta innertaket med bibliska motiv. Två nya fönster togs upp på västra korsarmen ...

Läs mer i eget fönster

År 1640 - 1649 Nybyggnad
År 1640 - 1649 Nybyggnad - Korparti
År 1640 - 1649 Nybyggnad
År 1680 - 1681 Nybyggnad - Torn
År 1684 - 1684 Ändring - ombyggnad, interiör
Koret utvidgades genom att två bänkpar togs bort.
År 1685 - 1685 Fast inredning - predikstol
Predikstolen insattes.
År 1690 - 1699 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster togs upp på norra sidan.
År 1702 - 1704 Fast inredning - altaruppsats
Altartavla bestäldes av "Mäster Johan från Kristinehamn".
År 1704 - 1704 Fast inredning - läktare
Beslutades att uppföra en läktare i kyrkan.
År 1722 - 1724 Nybyggnad - Sakristia
År 1722 - 1724 Nybyggnad - Vapenhus
Två vapenhus
År 1722 - 1724 Nybyggnad - Korsarm/ar
Arbetet leddes av Lars snickare i Halla. Korsarmarna timrades och spånades, liksom sakristian.
År 1738 - 1738 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiören målades av målare Mård, Karlstad. Det platta innertaket målades med motiv från bibeln. Även bänkar, foder, fönsterbågar, predikstol och altartavla målades.

Nils, målarmästare Mård (Hantverkare - Målare)

År 1738 - 1738 Ändring - ombyggnad, fönster
Två fönster togs upp på den västra korsarmen.
År 1750 - 1759 Underhåll - exteriör
Fasaderna ströks med rödfärg och taken tjärades.
År 1790 - 1799 Ändring - ombyggnad, fönster
Större fönster togs upp i hela kyrkan. Kyrkan fick då nio större och två mindre fönster.
År 1798 - 1798 Ändring - ombyggnad
Korskranket togs bort och läktarbalustraden reparerades.
År 1830 - 1839 Brand - delvis förstörd
En brand förstörde delvis tornspiran.
År 1835 - 1889 Ändring - ombyggnad, yttertak
Yttertaket lades med skiffer från Grythyttan. Arbetet skedde i etapper och tog mycket lång tid.
År 1859 - 1859 Fast inredning - läktare
Läktare tillkom i södra och norra korsarmarna.
År 1859 - 1859 Fast inredning - orgel
En orgel inköptes från Kristinehamns kyrka. Den placerades på västläktaren som fick byggas om.
År 1887 - 1887 Ändring - ombyggnad, interiör
Det platta bemålade innertaket togs bort och ersattes av ett fältindelat trätunnvalv. Predikstolen förminskades och baldakinen togs bort. Altaruppsatsen togs ned och ersattes av ett kors med svepning. En kamin sattes in. Orgeln renoverades.
År 1887 - 1887 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny sockel lades, väggar rätades, fasaden kläddes med liggande, vit pärlspontspanel och fönstren byttes från rundbågioga till rektangulära, tett vapenhus tillkom på den norra korsarmen. Arbetet utfördes troligen efter ritningar av arkitekt Fritz Eckert, Stockholm.

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1920 - 1920 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverket insatt.
År 1923 - 1933 Ändring - ombyggnad, interiör
Ett restaureringsförslag gjordes av arkitekt Bror Almqvist 1923. Projektet genomfördes ej til sin fullo, men under 1933 genomfördes en del invändiga arbeten, till viss del efter förslag av Ärland Norén, Stockholm.
År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, fönster
De rektangulära fönstren byttes mot rundbågiga fönster. Korfönstren försågs med målningar efter konstnären Tor Hörlin och tillverkades av Hugo Schultz, Kristnehamn.

Hugo Schultz (Konstnär - Glaskonstnär)

Tor Hörlin (Konstnär)

År 1943 - 1943 Fast inredning - altaruppsats
Den gamla altaruppsaten återinsattes till kyrkans 300-års jubileum.
År 1953 - 1954 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kyrkan restaurerades efter program av arkitekt Tor Engloo, Stockholm. Fasaderna spånkläddes och rödmålades, taket kläddes med tjärade spånor och tornet återfick den ursprungliga höjden och färgat glas sattes i fönsterbågarna.

Tor Engloo (Arkitekt)

År 1953 - 1954 Teknisk installation - el
Elekticitet för belysning, värme och åskledare insattes i samband med renoveringsarbetena.
År 1953 - 1954 Konservatorsarbeten
Gamla färger på predikstol togs fram. Den gamla altaruppsasten rekonstruerades med en blandning av gamal och nya delar.
År 1953 - 1954 Ändring - ombyggnad, interiör
Predikstolen renoverades och bänkarna förnyades. Ny belysning och värme installerades. Tak och väggar målades i två grå nyanser. Sakristian byggdes om. Vapenhus i söder byggdes om med en trappa till läktaren och ett rum mot väster.
År 1953 - 1954 Ändring - ombyggnad, interiör
Predikstolens originalfärger togs fram och bänkarna förnyades. Ny belysning och värme installerades.Tak och väggar målades i två grå nyanser. Sakristian byggdes om och försågs med arkiv. Vapenhus i söder togs bort och en trappa sattes mot väster istället i detta utrymme. Elistallation för uppvärmning, belysning och åskledare. Återinvigning 14 november 1954

Sven Dalén (Konservator)

Tor Engloo (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket byggdes om och flera stämmor insattes.
År 1973 - 1973 Fast inredning - orgel, orgelverk

Gunnar Carlsson (Orgelbyggare)

År 1976 - 1976 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1982 - 1982 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Taket tjärströk tre gånger med stubbtjära från Ulfshyttan.
År 1983 - 1983 Fast inredning - bänkinredning
Två bänkar på vardera sidan under orgelläktaren togs bort.
År 1992 - 1992 Ändring - ombyggnad, interiör
En brudkammare inreddes i den södra korsarmens kapprum.
År 2001 - 2001 Underhåll - exteriör
Fasaderna ströks med röd slamfärg och luckorna i tornet justerades.
År 2010 - 2010 Fast inredning - orgel
Vård av orgel, bland annat upplagning av orgeldelar tillhörande kyrkans gamla orgel.

Mats Arvidsson Orgel & Cembalobyggare AB (Orgelbyggare)

År 2012 - 2012 Teknisk installation - värme
Installation av luftvärmepump.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Kyltjänst i Molkom AB (Entreprenör)

År 2014 - 2015 Underhåll - exteriör
Omläggning av spåntak, tjärstrykning, partiell lagning av fasad samt avfärgning och målning av fönster och dörrar.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Arne Nilssons Måleri AB (Entreprenör)

Deje Husplåt AB (Entreprenör)

Kyrktak bygg och konsult AB (Entreprenör)

År 2016 - 2016 Underhåll - exteriör
Tjärstrykning.

Kyrktak bygg och konsult AB (Hantverkare)