Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSTAD ÄLVSBACKA KYRKA 1:1 - husnr 2, ÄLVSBACKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 266.10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÄLVSBACKA KYRKA (akt.)

1922 - 1924

1922 - 1924

Värmland
Karlstad
Värmland
Älvsbacka
Alster-Nyedsbygdens församling
Karlstads stift
Älvsbacka kyrka 310

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2003:
År 1728 bildades i Älvsbacka en annexförsamling till Nyed. Det kapell, som man började bygga, tillkom på begäran av brukspatronen Henrik Kolthoff på Östanås, som anhöll att "för den långa och svåra vägen, som härifrån var till moderkyrkan vid Nyed, få, vid sitt bruk Älvsbacka, för sitt bruksfolk och nästgränsande hemman, uppbygga ett kapell, vilket honom genom Kungl. Resolution i nåder beviljades 1728". Samma år den 27 maj startade bygget av ett kapell av timmer. Det fick en rektangulär form med brutet, lågt skiffertak. Den 21 februari 1731 invigdes kapellet av prosten Axel Norén. År 1819 avskiljd...

Läs mer i eget fönster

År 1922 - 1924 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Gustav Holmdahl (Arkitekt)

Osvald Almqvist (Arkitekt)

År 1922 - 1924 Nybyggnad - Korparti

Gustav Holmdahl (Arkitekt)

Osvald Almqvist (Arkitekt)

År 1922 - 1924 Nybyggnad - Sakristia

Gustav Holmdahl (Arkitekt)

Osvald Almqvist (Arkitekt)

År 1922 - 1924 Nybyggnad
År 1924 - 1924 Fast inredning - orgel
En ny orgel beställdes till kyrkan 1924 från firma Åkerman & Lund, Sundbyberg.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1924 - 1924 Invigning
Kyrkan invigdes den 17 augusti 1924 av biskop J A Eklund.
År 1924 - 1924 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen tillkommer i samband med uppförandet av den nya kyrkan år 1924. Den är skulpterad av konstnären Gunnar Torhamn.

Gunnar Torhamn (Konstnär)

År 1924 - 1924 Fast inredning - bänkinredning
År 1924 - 1924 Fast inredning - predikstol
Predikstolen utförs av konstnären Gunnar Torhamn.

Gunnar Torhamn (Konstnär)

År 1924 - 1924 Fast inredning - altare
År 1924 - 1924 Fast inredning - altarring
År 1924 - 1924 Specifika inventarier - dopfunt
År 1924 - 1924 Fast inredning - läktare
År 1925 - 1925 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning i kyrkan.
År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Elektrisk installation i kyrkan.
År 1958 - 1958 Teknisk installation - värme
Elvärmeanläggning i kyrkan.
År 1962 - 1962 Specifika inventarier - textilskåp
Ombyggnation av textilskåp och bönplats.
År 1962 - 1962 Ändring
Förändring i sakristian.
År 1964 - 1964 Konservatorsarbeten
Konservering av äldre altartavla, därefter upphängning i kyrkorummet. Konservator Christensson.
År 1981 - 1981 Teknisk installation - larm
Brottsförebyggande åtgärder.
År 1992 - 1992 Specifika inventarier - textilskåp
Inventering av textilier av Värmlands Museum, Ulla Wennerlund.
År 1999 - 1999 Teknisk installation - värme
Elvärmeanläggning med bänkvärmare och radiatorer.
År 2001 - 2001 Teknisk installation - högtalaranläggning
Högtalaranläggning installeras.