Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE TÄLJE 4:63 - husnr 3, NORRTÄLJE NYA KYRKOGÅRD KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Norrtälje nya kyrkogård Begravningskapellets kor.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRTÄLJE NYA KYRKOGÅRD KAPELL (akt.)

1902 - 1902

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Norrtälje
Norrtälje-Malsta församling
Uppsala stift
Stegelbäcksgatan 1

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår 2008

Kyrkogårdens begravningskapell ligger på gränsen mellan den äldsta och näst äldsta delen. Kapellet som stod färdigt 1902 är en slätputsad sparsamt dekorerad byggnad bestående av långhus och kor. Koret byggdes till 1939. Samtidigt med tillbyggnaden gjordes stora förändringar av kapellet i sin helhet då mycket av ursprunglig dekor togs bort. Exteriörens dekor inskränker sig idag till ett kors i östra gavelröstet och listverk i takfoten. Kapellet är orienterat i öst-västlig riktning med ingång i öster och koret i väster. Genomgående i byggnaden är den rundbågiga formen som återkommer i övre avslutningar på dörrar och fönster samt i int...

Läs mer i eget fönster

År 1902 - 1902 Nybyggnad
Begravningskapellet stod färdigt.
År 1939 - 1939 Ändring - tillbyggnad
Begravningskapellet tillbyggdes med nytt kor med underliggande källare. Exteriören på det gamla befintliga gravkapellet förenklades. Dekor i form av taklister, kors på långsidorna, listverk över fönster och dörrar samt inskription över porten togs bort, fönster i östvägg sattes igen. Plåtkors på taket togs bort. Bänkar togs bort och ersattes av stolar. Läktare byggdes. Förslag av Erik Fant daterat 8.3.39

Erik Fant (Arkitekt)

År 1960 - 1960 Fast inredning - orgel
Förslag om att bygga orgel och förstora läktaren i kapellet. Förslaget godkändes men verkar inte ha genomförts.