Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALMSTAD TYLÖN 1:1 - husnr 6, TYLÖNS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

tylön_web3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TYLÖNS FYR (akt.), TYLÖNS FYR (akt.)

1870 - 1870

1870 - 1870

Halland
Halmstad
Halland
Söndrum
Söndrum-Vapnö församling
Göteborgs stift
Tyludden 412

Kommunikation - Fyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Angöringsfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Angöringsfyr

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Fyren anlades 1870. Tornet är uppfört i järn och klätt med plåt efter ritningar av Gustaf von Heidenstam. Fyrtornet var ursprungligen målat i rödbrunt, men målades senare i vitt.
Fyren ersattes 1968 av en fjärrmanövrerad bottenfast fyr på Tylögrund och släcktes. Tylön har sedan 1927 med skiftande föreskrifter skyddats som naturminne och naturreservat.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X

Inventeringsår 2000

1858 föreslog landshövdingen i Hallands län att en nödhamn skulle anläggas vid Tyludden strax väster om Halmstad. I samband med detta skulle en fyr byggas på samma plats. Lotsverket remitterade ärendet till Kungl. Maj:t med tillägget att fyren var av lokalt intresse och därmed skulle bekostas av staden Halmstad, varefter ärendet avslogs. Ärendet diskuterades flea gånger under 1860-talet. 1869 föreslog slutligen Förvaltningen av sjöärendena att en fyrlats skulle anläggas på Tylön, vilket godkändes av Kungl. Maj:t samma år.

1870 uppfördes på Tylön ett ca 13 meter högt, tiokantigt järntorn, målat i rödbrun kulör, med en linsapparat...

Läs mer i eget fönster

År 1870 - 1870 Nybyggnad
År 1870 - 1870 Nybyggnad
År 1909 - 1909 Teknisk installation
Luxljus installerades i fyren

Thunman, Dan. Sveriges fyrplatser - en bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d. bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid. Sjöfartsverket, Riksantikvarieämbetet, (Norrköping: Sjöfartsverkets tryckeri) 2000. ISBN: 91-86502-19-0 (Arkiv)

År 1964 - 1964 Teknisk installation
1964 erstates luxljuset i fyren av elljus

Thunman, Dan. Sveriges fyrplatser - en bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d. bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid. Sjöfartsverket, Riksantikvarieämbetet, (Norrköping: Sjöfartsverkets tryckeri) 2000. ISBN: 91-86502-19-0 (Arkiv)

År 1968 - 1968 Tagen ur bruk
1968 släcktes fyren och platsen avbemannades. Istället tändes en fjärrmaövrerad kassunfyr på Tylö grund. Linsen togs ner i gamla tornet som fick stå kvar som sjömärke.

Thunman, Dan. Sveriges fyrplatser - en bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d. bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid. Sjöfartsverket, Riksantikvarieämbetet, (Norrköping: Sjöfartsverkets tryckeri) 2000. ISBN: 91-86502-19-0 (Arkiv)