Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TJÖRN PATER NOSTERSKÄREN 1:1 - husnr 10, FYREN PATER NOSTER Ny sökning Tillbaka till sökning

160.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FYREN PATER NOSTER (akt.)

1867 - 1868

1868 - 1868

Västra Götaland
Tjörn
Bohuslän
Klädesholmen
Rönnängs församling
Göteborgs stift
Pater Nosterskären 1

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Angöringsfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Angöringsfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Angöringsfyr

Historik

Inventeringsår 2015

Pater Nosterskären består av 97 öar från Tjörns sydvästra udde och ner i höjd med Marstrand. Genom historien har dessa skär och undervattensgrund varit en fara för sjöfarten. Tidigt väcktes förslag på att uppföra en fyr för att markera skären och ledsaga sjöfararna. En ritning på ett fyrtorn i sten fanns redan 1756, men det skulle dröja över hundra år innan en fyr fanns på plats. Sjöfartens och handelns allt större betydelse i samband med industrialiseringen hade avgörande betydelse, liksom utvecklingen av teknik och ingenjörskonst.

1800-talets mitt var en period av intensivt byggande av fyrar längs våra kuster. Arbetet leddes a...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2000

Förslaget att bygga en fyr på Hamneskär godkändes av Kungl. Maj:t och ritningar och kostnadsförslag togs fram. Åren 1867-1868 uppfördes ett öppet pelartorn av järn, ca 32 meter högt, med en första ordningens linsapparat och tillhörande lanternin. Fyrtornet tillverkades vid Trollhättans mekaniska verkstad. Samtidigt med fyren på Pater Noster tändes en ledfyr på östra sidan av norra inloppet till Marstrand. I samband med detta släcktes fyren på Marstrands fästning.

Pater Noster var i bruk fram till 1977 då den släcktes och ersattes av kassunfyren Hätteberget, ca fyra nautiska mil väster om Marstrand. I juli 2002 lyftes Pater Noste...

Läs mer i eget fönster

År 1867 - 1868 Nybyggnad
År 1868 - 1868 Nybyggnad
År 1964 - 1964 Ändring
Pater Noster automatiserades 1964 och en ny lins av fjärde ordningen sattes in. I samband därmed lämnade fyrpersonalen Hamneskär.
År 1977 - 1977 Tagen ur bruk
Fyren släcktes 1977, då en ny kassunfyr på Hätteberget söder om Hamneskär togs i bruk.
År 2002 - 2007 Underhåll
En genomgripande upprustning av fyrtornet påbörjades 2002 då tornet lyftes ner och togs in till en verkstad på fastlandet. Tornet plockades isär i alla dess beståndsdelar och renoverades. Moderna material och färgtyper har använts vid upprustningen. Hösten 2007 lyftes det totalrenoverade tornet åter på plats och fyren tändes igen.