Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM VALUTAN 1 - husnr 1, HÄGERSTENSÅSENS MEDBORGARHUS

 Byggnad - Beskrivning

HÄGERSTENSÅSENS MEDBORGARHUS (akt.)
2006-01-25
Historik
Medborgarhuset är ett exempel på ett "Community center," ett modebegrepp bland 1940-talets arkitekter och stadsplanerare. Ett Community center var hjärtat i de grannskapsförorter som var rådande stadsbyggnadsideal i Storbritannien och som introducerades i Sverige i mitten av 1940-talet. Arkitekt Uno Åhrén översatte "Community center" med "Medborgarhus" och tanken var att de skulle efterträda Folkets Hus som sociala mötespunkter. Till skillnad från Folkets hus skulle medborgarhusen vara allaktivitetshus, öppet alltid för alla.

Redan i stadsplanen från 1943, sista etappen av Hägerstensåsen, var tomten huset ligger på reserverad för Medborgarhuset. 1947 bildades en förening som skulle stå för administration och skötsel av huset. Föreningens ordförande, Olsson & Rosenlunds direktör Fritz Eriksson samt arkitekten Bengt Gate reste 1949 till London för att bese nyuppförda Community Centers. Att uppförandet dröjde till 1955 berodde på svårigheter att få staden att finansiera bygget.

Källa: Warrol, Johan; Hägerstensåsen - En studie i 1940-talets stadsbyggnadsideal.