Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LAHOLM TJÄRBY 2:18 - husnr 1, TJÄRBY KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

TJÄRBY KYRKA (akt.)
1994-01-01
Historik
Tjärby kyrka uppfördes i natursten och tegel 1906-07 efter ritningar av arkitekt Erik Lallerstedt. Kyrkan ersatte en medeltida stenkyrka som revs 1906.
Den nuvarande kyrkan präglas både exteriört och interiört av jugendstilens ideal. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, ett smalare, rakt avslutat kor med en sakristia utbyggd på norra sidan samt västtorn. Huvudingången ligger i tornet och ännu en ingång finns i sakristian mot norr.

I kyrkan finns äldre inventarier som altartavla, predikstol och dopfunt som härrör från den medeltida kyrkan, medan läktare, bänkinredning och altarring härstammar från 1906-07. Orgeln byttes ut på 1960-talet.