Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MUNKEDAL SVARTEBORG 2:1 - husnr 1, SVARTEBORGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SVARTEBORGS KYRKA (akt.)
2000-11-16
Historik
Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

SVARTEBORGS KYRKA är omnämnd tidigast omkr 1140, som en av de två s k fylkeskyrkor som låg inom det område som nu är Bohuslän: "Sæx ero fylkis kirkiur i þenna iij fylkium. Æin a Konunga hellu ytri. Annur a Suertiborgh..." (Borgartingslagen, omkring 1140)

Kyrkan hade en romansk planlösning med smalare kor, skiljt från ett större rektangulärt långhus genom en triumfbåge. En västlig ingång är dokumenterad, med spetsbågig utformning, vilket daterar den till 1200- eller 1300-tal. Ovanför denna ingång satt en skulptur av S:t Olav, vilken idag finns på Bohusläns museum.

I interiören tillkom under 1600-talet ny träinredning, som altaruppsats och predikstol, kanske också dopfunten.

Kyrkan byggdes om till sin nuvarande planform 1708, då det äldre koret revs och det nuvarande tresidiga byggdes. Med all sannolikhet togs också större fönster upp i kyrkan, eventuellt samma fönsteröppningar som idag. Det är dock inte otroligt att de förstorats något vid något senare tillfälle under 1700- eller 1800-tal.

Knappt 20 år efter den stora ombyggnaden i kyrkan, så dekorerades innertaket 1727 med kyrkans stora takmålning av Christian von Schönfelt. Han målade också delar av den övriga snickeriinredningen.

Ett klocktorn av trä byggdes 1757 vid västgaveln.

Någon gång under 1800-talet, sannolikt under dess andra hälft, skedde en renovering då stora delar av 1727 års måleri målades över.

1906 skedde ytterligare en renovering, som hade stark prägel av den tiden, med ett golv av s k viktoriaplattor (svarta och vita klinkerplattor i rutmönster), nya bänkar mm. En sakristia inreddes invid predikstolen, vilket frigjorde utrymme i koret så att altaret och altaruppsatsen kunde flyttas tillbaka mot korväggen (tidigare hade den varit bakom altaret). Samtidigt så renoverades takmålningen. Centralvärme installerades också, med ett pannrum utgrävt under koret.

1938 byggdes en sakristia till på norrsidan.

Under efterkrigstiden har vapenhuset inretts, och en korbänk har försvunnit, men få övriga ändringar i kyrkorummet, med två undantag. Korgolvet har under senare år bytts mot ett trägolv, och det gamla orgelhuset ersattes 1979 med ett helt nytt, som har ett modernt formspråk men med grundformerna hos en barockorgel.