Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TÖREBODA HALNA 9:1 - husnr 1, HALNA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

HALNA KYRKA (akt.)
1992-03-08
Historik
HALNA KYRKA - Halna kyrka byggdes 1895 (enligt en intskription i kyrkan är den uppförd 1894-1896) efter ritningar av arkitekt Folke Zetterwall. Den föregicks av en 1896 riven medeltidskyrka av liggande timmer, belägen ca 500 meter väster om den nuvarande (vid gården Stommen). Från denna har bevarats en medeltida dörr (nu i vapenhuset), en medeltida dopfunt, en predikstol från 1666, altarupptavla från ca 1700, kyrkstöt samt begravningsvapen över Gustav Ekegren från 1697. Den första orgeln var byggd 1896 av CA Härngren. En säregen ljuskrona skall vara skänkt av en rysk korpral, tillfångatagen och förd till Sverige vid kriget 1808-1809, men senare frigiven. Långhuset hade ursprungligen ett öppet innertak av pärlspont och synliga bjälkar. Väggarna var grågula med kvaderstensimitation.
En invändig renovering ägde rum 1927-1928. Taket isolerades och långhusets tunnvälvda nuvarande innertak av spontad panel tillkom. Den gamla altartavlan försågs med ny ram/altaruppsats av Allan Berglund och återinsattes. Den gamla predikstolen uppsattes i kyrkan efter att ha renoverats av CO Svensson (tidigare placerad i tornet). Kyrkan målades invändigt. Korfönstren försågs med glasmålningar, ritade av Folke Zetterwall och tillverkade av Neuman o Vogel . Ny uppvärmning installerades istället för de tidigare kaminerna.
Begravningsplatsen uppordnades troligen 1929 och nya grindar och grindstolpar uppsattes. 1931 målades yttertaket av galvad plåt.
Vid nästa renovering 1948-1950 installerades elektrisk belysning och uppvärmning enligt S. Lidéns förslag. Nya bänkar och innerbågar till fönstren insattes. KJR Johanssons medverkade vid renoveringen och ligger troligen bakom den nuvarande dekoren, bland annat akantus, på vägglister, i fönstersmygar och på läktarbröst. Nuvarande orgel är byggd 1951 av Liareds orgelbyggeri, Liared. 1988 ansöktes om tillstånd för en renovering. I denna ingick läktarunderbyggnad med ny läktartrappa, toalett och ev textilförvaring. Ritningarna var gjorda av arkitekt Inga Karlsson och byggnadsingenjör Stig Karlsson, Mariestad. 5 bänkar vid varje sida borttogs under läktaren. Tillstånd för utvändig renovering enligt förslag från Zälles och från Holmgrens Bygg o Plåt AB erhölls 1996 lades ny zinkplåt på taket och fasadrenovering inklusive putslagning och avfärgning genomfördes. 2002 erhölls tillstånd att isolerades under taket, och innertakets väv avlägsnades.