Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKARA TULLPORTAGÄRDET 2:1 - husnr 1, SKARA GRAVKAPELL

 Byggnad - Beskrivning

SKARA GRAVKAPELL (akt.)
1999-12-31
Historik
Kyrkogården togs i bruk 1825 då begravningar upphörde vid domkyrkan. Gravkapellet uppfördes troligen 1894 efter ritningar av A Johansson. Förslag till en urnlund framtogs 1929 - 1930. En renovering företogs 1943, enligt ritningar av Adolf Niklasson. Byggmästare var Hjalmar Magnusson och målarmästare Georg Green. Trappstegsgavlarna i väster och öster revs och ersattes av spetsiga gavlar. Utskjutande tegellister höggs bort. Kapellet fick ny port med kalkstensomfattningar och en belysningsramp. Fasadernas lagades, omputsades och målades. Yttertakets plåtbeläggning utbyttes mot skiffer. Innertaket isolerades och nytt kalkstensgolv inlades. Fönstren byttes ut och försågs med antikglas och blyspröjs. Olle Hellström utarbetade förslag till målad takdekor. Kapellet fick skåp, stolsinredning från Gustafsson och Svensson Möbleringsaffär istället för bänkar, nytt och mindre altare och ny katafalk. Orgeln fick ny placering. Vatten och avlopp installerades. Ett bårhus samt en personalbyggnad uppfördes i kyrkogårdens sydöstra hörn 1972. Ritningarna var gjorda av E Haasum. 1978 inköptes en orgel från Smedmans orgelbyggeri, Lidköping.