Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KARLSHAMN HÄLLARYD 1:2 - husnr 2, HÄLLARYDS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Hällaryds kyrka (akt.)
2013-06-11
Historik
Hällaryd kyrka är uppförd 1876-78. Den ligger strax söder om platsen för den medeltida sockenkyrkan. Inför byggandet av ny kyrka hade församlingen kontaktat domkyrkoarkitekt Helgo Zettervall, vars förslag utgjorde en centralkyrka med torn. Förslaget ansågs alltför kostsamt och istället anlitade man byggmästare Fredrik Bergström, Skara, som tog fram en ritning med ett enklare utförande än Zettervalls. Förslaget antogs av församlingen och det kunde efter vissa ändringar av arkitekt Ernst Jacobsson godkännas. En större renovering gjordes 1925 under ledning av arkitekt M Wernstedt, Göteborg. I samband med denna insattes en ny bänkinredning, altaruppsatsen ersattes av ett stort krucifix, tillverkat i Obergammergau, Tyskland. Väggar och pelare målades ljus. Altarringen byttes ut. År 1965 genomfördes en renovering i syfte att återställa kyrkans tidigare gestaltning. Ansvarig arkitekt var Hanna Victorsson, Karlshamn. Bland arbetena märks nytt kalkstensgolv och ny tresidig altarring.

Källor och litteratur, ett urval
Det finns ingen vård- och underhållsplan framtagen för kyrkan.
Malmström, Krister: Centralkyrkor inom Svensk kyrkan 1820-1920. Med en byggnadsantikvarisk inventering, 1990.
Blekinge. Landskapets kyrkor. 2002 (red. M Ullén).
Fernlund, Siegrun: Ett herranom värdigt tempel. Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 1812-1912, 1982
Sockenkyrkorna – kulturarv och bebyggelsehistoria, Riksantikvarieämbetet, 2008