Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SÖLVESBORG YSANE 15:6 - husnr 1, YSANE KYRKA (SANKTA GERTRUDS KYRKA)

 Byggnad - Beskrivning

YSANE KYRKA (SANKTA GERTRUDS KYRKA) (akt.)
2013-08-15
Historik
Ysane kyrka är till sin äldsta del, långhusets östra del och det ursprungliga koret uppförd vid 1200-talets slut eller under 1300-talets förra hälft. Kyrkan helgades åt Sankta Gertrud, vägfararnas helgon. Kalkmålningar tillkom i samband med valvslagningen på 1400-talet. Ett språkband ovan triumfbågen anger att målningarna är utförda 1459 av Nils Håkansson, (Nicolai Haquini), Långhusets förlängdes 1777 samtidigt som koret ändrades till sakristia. Tornet i väster tillkom 1862 i samband med en större om- och tillbyggnad då bland annat långhuset utökades. För ritningarna svarade arkitekt Ludvig Hedin. Vid ombyggnaden revs det medeltida vapenhuset och långhusvalven.En större renovering gjordes 1937 under ledning av arkitekt Eiler Graebe. I samband med denna kompletterades befintligt tegelgolv och målningsarbeten utfördes. Renoveringsarbeten har gjorts 1969, 1996, 2002. För arbetena 1969 svarade arkitekt Torsten Leon-Nilson då även konservering av kalkmålningarna gjordes av konservator Rolf Nilsson.

Källor och litteratur, ett urval
Underhållsplan för Ysanes kyrka 2004-12-31, Barup & Edström Arkitektkontor AB, Simrishamn.
Blekinge. Landskapets kyrkor. red. Mariann Ullén. 2002. Sockenkyrkoprojektets landskapsrapporter, Riksantikvarieämbetet.
Sockenkyrkorna – kulturarv och bebyggelsehistoria, Riksantikvarieämbetet, 2008.
Sveriges Kyrkor. Konsthistoriskt inventarium, Blekinge, band II Bräkne härad och Listers härad, William Anderson. 1926-1941.
Milton, Hans och Nilsson, Ingmar, Bland heliga kvinnor och män, 2012.