Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SOLLEFTEÅ LILLEGÅRD 4:1 - husnr 2, JUNSELE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

JUNSELE KYRKA (akt.)
2006-08-01
Interiörbeskrivning
Vapenhuset med lackat trägolv, hög slät träsockel , 225mm, snedfasad övre kant, grå målning, vita slätputsade väggar, platt trätak, vit målning. Rundbågiga fönster mot söder och norr, enkelbågar, sexton lufter utan spröjs, blandat äldre glas. Vit målning insida.

Takarmatur i form av stor kub med mässingsram, antikglas infogat i ytterligare en mässingsram. Nedhängande knopp i mässing.

Hög raksluten pardörr till kyrkorum i vindfång, kraftig tjocklek, halvfransk fason, tre fyllningar per blad, grå målning. Inre lägre pardörr från 1928, ritad av arkitekt Hilding Ekelund, med fast överstycke med liggande fyllning, grå målning. Insida kyrkorum med bondmarmorering.

Svängdörrsbeslag och tygskoning. Svarta gångjärn i muren väster om dessa dörrar visar äldre placering.

Parställda trappor i trä, öppna räcken med stiliserade balusterpinnar, fasade fyrkantstolpar initialt och avlutningsvis, med svarvade detaljer, grå målning. upp i tornet över vapenhus med vita slätputsade väggar, platt tak,vit målning. Räcken i trä, grå målning. Fernissat golv, även i trappor. Hög pardörr till läktare lika vapenhus, tre fyllningar per blad, grå målning. Lika takarmatur som vapenhus, kub i mässingsram, glas i mässingsram.

Mellanvåning med stora runda fönster i norr, söder och väster, enkla bågar, spröjning med urtavleform, vit målning. I öster en trappa, samt hög trädörr med fem breda plank, rosa målning, till vinden. På golv mekanik för klockringning per fottramp.

Vindsvåning över kyrkorum. Muren fyra sten tjock, bearbetad nästan som kvader. Många takstolar med knän på muren, hanbjälke, inre saxsparrar ovan hanbjälke. Fyrkantvirke, 200x200mm.

Upp till klockvåning via en ovanlig entresolstomme av kraftiga fyrkantvirken i fyra lager med stöd i muren. Nedersta lagret sju st i nord-sydlig riktning.

Klockvåning i två etage. Murens väggar slätputsade och vitmålade. Höga rundbågiga ljudluckor i alla väderstreck, dubbla blad med stående plank, utsidan med liggande bred pärlspåntpanel, brun målning. Ej automatisk öppning, men motordriven ringning. Fyrkantvirken av grova dimensioner bär klockor. Sex segment med saxkryss, stånde virken i hörn och i mitten. Två mindre klockor i övre etage, allt trä här – dock ej i det platta taket eller golvet - med gammelrosa bemålning. Sittbänkar runt om.

Lanterninvinden ovan klockor i två etage helt i trä. Muren i gråsten slutar här, stommen med fyrkantvirken, knän som vinklar inåt mot uppskjutande lanternin. En inre åttkantig stomme av kryssvirken, även dessa i två etage med mellanliggande horisontaler och kraftiga vertikaler.

Öppen åttkantig lanternin i trä, helt inklädd i falsad gråmålad plåt(ser ut som koppar), insida med bred panelning i platt tak samt på vägg högst upp. Stor lucka i golv. Skyddsräcken i alla öppningar i fyrkantjärn med avslutande knoppar. Fyra glasarmaturer på vägg.

Kyrkorum
In till kyrkorum under läktare. Lackat trägolv, lika socklar som vapenhus men ljus grå målning. Slätputsade väggar, vit målning. Kraftfull taklist i trä i skålform med grå mamorering. Högt plastiskt tredingstak i trä med kassettindelning i rektangulär form.

Läktarunderbyggnad från 1969-70, ritad av Ture Virke arkitektkontor, Stockholm, med rwc och städ med sittgrupp i hall mot norr, samt spiralsvängd trappa i trä till läktare; litet andaktsrum i söder med inventarier från gamla kyrkan. Pardörrar mot dessa utrymmen från mittgång, ramverk, två stor fyllningar, tunn vit lasering.

Mellanväggar med stående furupanel, liten tidstypisk fasning, blågrå svag lasering. Enkeldörr till rwc o städ ingår i väggpanelning. Undersida läktare blir tak, avlutat trä. Infällda takarmaturer, kvadratiska gitter i plåt.

Andaktsrum med inredningsdetaöljer från gamla Mo kyrka, som föregick Junsele kyrka. Medeltida altarskåp i öster, i centrum Maria med jesusbarnet, omgiven av fyra konungar. Strax intill står predikstolen från 1600-talet med en tavla på väggen - krympling med träben, fungerade som tiggartavla i gamla kyrkan. I norr också den sk Stenmarksorgeln, tillverkad ca 1840, och två ytterdörrar, 1700-tal.

Läktaren buren av 18 doriska kolonner på ca 1, 10m höga baser, 14 gråmarmorerade med förgyllda lister, två i andaktsrum, en i norr helt ljusgrå. En i norr helt inbyggd vid trappa i trä.

Läktaren med gul heltäckningsmatta på golv. I norr och söder gradiner med åtta resp tio fasta öppna bänkar från uppförandetiden. Lackat trägolv i gradinerna, grön målning sidoräcken och bänkar.

Rak, tät barriär med fyllningar, indelade med kannelerade pilastermotiv ovan kolonnerna. Mörkt gråmarmorerad kornischlist i botten, ramverk med ljusgrågrön marmorering, förgyllda listverk. Central utanpåliggande dekor med lyra och palmblad, övriga fyllningar enbart marmorerade.

Den originella orgelfasaden ritad av arkitekt Gustaf Lindgren 1892, vilken saknar motstycke inom stiftet. Den påminner både om positivhalares låddekorering och kasperteaterns frontuppbyggnader. Den är arkitektonisk uppbyggnad med fyrdelat arkadbågeparti bärande ett centralt högt uppskjutande, likaså fyrdelat, rundbågeparti bärande en hög segmentbåge. Flankerna med höga parställda rullformer av volutkaraktär. Grå målning ramverk, förgyllda detaljer.

Fyra bänkkvarter med korsgång och sidogångar. Öppna bänkar, åtta st i de västra, elva i de främre östra, med barocksvängda gavlar och rosettdekor, fyra fyllningar i ryggstöd, grönblå lasering. Skärmar mot korsgång och mot kor, sex fyllningar, två rektangulära, fyra kvadratiska. På dessa sammantaget åtta st kandelabrar i trä, grön målning, faluröd detaljer.

I söder ett vindfång från 1928, ritat av arkitekt Hilding Eklund, med inre parti i trä i klassicerande stil, pardörrar med tre fyllningar, starkt förkroppat kornischmotiv, grågrön marmorering hela partiet. På detta står en medeltida skulptur, mansfigur.

Över mittgång tre venetianska glaskronor från uppförandetiden, senare elektrifierade.

På ytterväggarna samt under läktaren tretton st målade tavlor med de tolv apostlarna (?)och Luther från gamla Mo kyrka. Under dessa väglampetter i furu från Virkes restaurering 1970.

Elradiatorer, panel, från Nobo under samtliga fönster.

Koret upphöjt två steg. Genombruten östvägg med hög bågform (och dragstag ) påminnande om ex. vis Ramsele och Säbrå. Framför denna, på ömse sidor, en korbänk mot väster med skärm lika övriga, krönt med vegetativ ornamentering (skrankdekor). Fastsatt i dessa en oval nummertavla med lagerflätad ram krönt med blomstergirlander, riklig förgyllning, stående på kolonettformat skaft med grön målning, röda kannelyrer.

Öppen halvrund altarring med många, tätt sittande, klena vitmarmoerade balustrar, rött plyschtyg på knäfall och gråmarmorerad sockel och överliggare. Dörrar från söder och norr. Höjt golv insida, grå heltäckande matta. Två steg upp till altare i trä, gråmarmorerade släta sidor, profilerad krönlist.

I den femsidiga absiden står en rak skärmvägg, möjligen helt i original, men genom höjningen av koret har altaret förändrat proportionerna; arkitektonisk komposition, vars centrum fungerar som predelladekor över altare, en fyllning med gudslammet, en kalk och en sjuarmad ljusstake. Över dem en fästong och strålsol. Väggen avslutas med kraftfull kornischlistverk med äggstav och palmett, samt centralt stående kors med svepeduk. Sidorna snedställda med parställda enkeldörrar med fyra fyllningar, ramverk mörk grå marmorering, ljusare fyllningar.

Tvåstegstrappor i trä ned till bakre utrymme, tre höga smala fönster, ej kopplade, grå målning insida, grön utsida. Välvt tak i femsidig delning, två kraftiga gördellistverk, träpanel, med blå himmelsmålning mellan dessa samt vit målning däröver. I rummet finns i norra delen en nedgång under golv till murad vinkällare, idag outnyttjad.

I norr, en bit framför koret, mellan fönster 2 och 3 från öster, står den sexsidiga (egentligen åtta sidor) predikstolen med lång rak trappa från öster. Korgen med insvängd undersida stående på åtta-sidigt pelarskaft, fyllningar med utanpåliggande detaljer, dekorer med krista symboler, grönlaserat ramverk, förgyllda detaljer. Övre listverk i form av äggstav och palmett.

Åttasidigt ljudtak, kupol krönt av kors på klot, grön lasering, gul undersida.

I korets södra del en dopfunt i sten, troligen tillverkad 1928 efter rtiningar av arkitekt Hilding Ekelund?

På långhusväggens mitt mot norr en passage in till sakristia, ursprungligen uppförd omkring 1928 som värmekammare, ritad av arkitekt Hilding Ekelund, ombyggd av Virke 1970. Enkeldörr i trä med fem fyllningar, grått ramverk, blå marmorering i fyllningar.

Sakristia med heläckningsmatta, lika stående furupanel som läktarunderbyggnad, platt tak i trä. Mot väster ett rundbågigt fyrluftsfönster, två spröjsade glas i de nedre ej kopplade bågarna, grå målning insida, grön utsida. Inbyggt i rummt från norr en sektion med skåp med panelning, värdeskåp i väster, wc i öster. Centralt en passage ut mot entrén från norr.