Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SUNDSVALL GLÖMSTA 1:26 - husnr 2, INDALS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

INDALS KYRKA (akt.)
Interiörbeskrivning
Kraftiga inmurade gångjärn, tre per blad, svart målning. Vapenhuset, som ritades om av arkitekt David Frykholm, Härnösand, 1937, har ett golv av grå slipad kalksten i rektangulär form. Putsade väggar, vit målning. Parställda trappor upp till läktare och torn i trä, lackade plan och sättsteg, öppna träräcken med fyrkantpinnar, grå målning. Trappsidorna inklädda med masonitskivor, bruten vit målning. Förråd i söder, elcentral i norr. Framför skivbeklädnaden en antydd arkad-omgång med 2 1/2 pelare och två valvbågar, även dessa med skivor, grå målning på pelare.

Ett högt fönster på vardera sida. Kompletterande innerbågar i trä 1970-tal? Djup fönstersmyg i puts, grå målning. Tak av trä, breda spåntade bräder, grå målning. I taket sitter en ålderdomlig medeltida ljuskrona av järn. Ring med sex ljushållare, däremellan dekorerad med fem uppstående liljor med hängande löv. Elektrifierad vid takfästet med en naken glödlampa.

Trapporna leder upp till läktarvåningsplanet ovan vapenhus. Tornet har sedan ytterligare tre våningar. En avsatsvåning för torntrappan med runt fönster mot väster. Enkelbåge med fyra lufter, kornsiktesspröjs, vit målning. Trappan vinklar sig förbi öppningen till vinden, som är mycket låg och trång.

Klockvåningen med putsade och vitmålade insidor med parställda ljudluckor i samtliga väder-streck, trä med rundade avslut, stående panel, omålade insidor. Utsidorna plåtklädda och målade i brunt. Hålen markerade i fasaden genom en rustikputsad båge kring övre delen. Automatisk öppning. Kyrkklockorna tillverkade - den mindre 1706 av Gerhard Meyer i Stockholm, omgjuten 1821 av Esaias Linderberg i Sundsvall; och den större tillverkad 1863 av N P Linderberg i Sundsvall.

Till sist tornursvåningen med stolpkonstruktion i trä, stående på tornmuren, snedställda tak med brädpanel, utvändig koppar.

Från vapenhuset in till ursprungligt kyrkorum via ett inre vindfång med yttre pardörrar från 1938 och fast överljus. Dörrblad med tre fyllningar, grå ramverk, grå marmorering samt avvikande grå och blå listverk i fyllningar, överljus med spröjsverk och grå målning. Dörrfoder profilerat, ca 100 mm brett, tar abrupt slut vid ök dörr, grå målning.

Passagen genom muren har lika golv och väggar som vapenhus, brädtak med grå målning.

Hög inre pardörr utan överljus, lika utformning som yttre, men äldre dörrar, möjligen från tiden vid tornets uppförande 1849?inget foder.

Kyrkorummets golv obehandlat trä, ca 95 mm breda spåntade bräder. Detta golv lades in 1946 på en gjuten stomme av betong.

Slät sockel i trä, ca 150 mm hög inåtfasad överdel, grå målning. Murväggarna slätputsade, svagt rosa målning. Samtliga fönster har nedåtlutande fönsterbänkar i grå matt kalksten. Platta, kopp-lade panelradiatorer med vattenburen värme under varje fönster.

En nedre smal baguettelist löper på vägg runt om, ca 500 mm nedan en kraftig profilerad, gråmarmorerad gesimslist, som löper runt hela rummet, uppbärande det inbyggda trätunnvalv som sedan mitten av 1800-talet ersatt de ursprungliga kryssvalven av tegel. Takytan målad i blått med fyra tvärgående gördellister i grått. Färgsättningen i hela kyrkorummet för övrigt ett resultat av restaureringen 1992 då både konservator Per Mattsson, Gävle, och målarmästare Curt Edebrandt, Sundsvall, var inblandade.

Slutna bänkkvarter från 1938, men öppna mot omgångar mot ytterväggarna. Fyllningar i dörrar och fasta sidostycken, grågrönt marmorerade ramverk, blågrå marmorerade dörrfyllningar, rödgrå marmorerade fyllningar i fasta delar. Släta bänkryggar, grå målning. Golv förhöjt ca fem cm i kvarter samt omgångar. Sydöstra kvarteret f ö placerat i öst-västlig sittriktning 1937.

Södra entrén med murat och slätputsat vindfång ritat 1937 av David Frykholm, Härnösand, byggt med högt utkragande kornischtak. Svag rosa målning på puts, grå marmorerade ytor på kornisch-tak. Pardörrar med tre fyllningar i vardera, grå målning ramverk, grå marmorering fyllningar. Golv av rektangulär slipad grå kalksten. Ytterdörrar med inre gråmarmorerad skivbeklädnad. Profilerade dörrfoder inre och yttre ca 125 mm, grå målning.

Läktaren, möjligen från tiden vid tornets uppförande 1849-50, men sänkt 1938, buren av fyra gråmarmorerade breda helkolonner samt två halvkolonner i trä, försedda med ringkapitäl. De står på låga fyrkantiga baser i trä. Rak, tät läktarbarriär med tolv fyllningar, indelning genom ring-kapitälkolonetter med kannelyrer. Grå marmorering, gröna respektive bruna listdetaljer.

Fyllningarna över mittgången var före 1938 dekorerade med målade musikaliska emblem, lyra och harpa. Läktargolv med lila heltäckningsmatta. Lösa stolar i norr, två skrivbord i vinkel i söder. Två mässingskronor i tak.

Orgelns fasad är från 1863 med ett orgelverk från 1954-55. Fasaden indelad i ett tredelat mittparti med flankerande halvrunda pippartier krönta av brinnande vaser. Mittpartiet har en centralt uppskjutande portal med framspringande portik med pilastrar och kornisch. Krönande volut-omslutet segment med lyra högst upp. Sidopartierna lägre, avränsade med nedhängande gardiner med horisontella fransar. Grå marmorering, förgyllda detaljer.

Läktarunderbyggnad i väster från 1976, med komplettering 1992. Rwc och kapprum med läktar-trappa i norr, brudkammare/samtalsrum samt förråd i söder. Brun plastmatta i frd samt förrum till rwc, rwc med grå linoleummatta på golv. Gråmålade golvsocklar, i södra frd en äldre variant, ca 125mm hög, i norr slät ca 70x30mm. Mellanväggar av gips med väv, beigevit målning. Smal hålkälslist som taklist, vit målning. Läktarundertak av trä, vit målning. Enkeldörrar med tre fyll-ningar, 150 mm breda gerade dörrfoder, allt med grå målning, dörrfyllningar med blågrå listverk.

Samtalsrummet har en enkeldörr med åtta st stora glas, grå målning ramverk. Dörrfoder smalare, ca 70 mm med fasning in mot dörr. Golv och sockellist lika kyrkorum. Två enkla ljuspunkter centralt, glödlampor mot flat rund mässingsplåt som reflektor.

Läktartrappan i norr av trä, grå målning. Uppe inramad av räcke i trä, flata pinnar, urfrästa kanter på överliggare och fyrkantiga hörnstolpar, grå målning/ marmorering med gröna detaljer.

Över mittgången två stora elektrifierade malmkronor, över koret en mindre. På yttervägg fyra stearinljuslampetter i mässingsplåt.

Det 1992 utvidgade koret ligger ett steg högre än övriga kyrkorummet. Lika golv, halverad sockel. Vid passage från mittgång passeras två pyramider i trä, tillverkade av Olof Geting 1727-28, härrörande från gamla kyrkan, stående på varsin fyrkantig bas inkomponerad i bänkfronterna. Ursprungligen målade av Gustaf von Strömmen 1729.

Altaret ombyggdes vid 1937-38 års restaurering. Barocksvängd, tät, altarring från 1938, öppen på båda sidor mot korväggen. Grå målning på ramverk, gråblå dekor i fyllningar. Grågrön marmorering på armstöd, rött sammetstyg på knäfall.

Golvet innanför höjt ytterligare ett steg, röd heltäckningsmatta. Murat och putsat altarbord med rundade sidor. Dekormålning på sidornas fronter mot församlingen.

Altaruppsatsen i rokoko utförd för den gamla kyrkan 1750 av Johan Granberg, Klövsjö. Den har ett ramverk i trä med både blå och röd marmorering, samt förgyllda detaljer. På ömse sidor står vitmålade kvinnofigurer, sk profilörer, symboliserande tron i norr och hoppet i söder. Över dem små bevingade keruber med kalk respektive palmkvist. En strålkransad duva svävar i överstycket. Altartavlan med Nattvarden i predellaläget och Korsfästelsen utförd av Carl Hofverberg.

Uppsatsen står på en bas formad som bakre vägg för altarbordet. Denna utgör nedre delen av en portik med framspringande främre murade pelare och en bakre valvbåge på pelar. Grå mar-morering på putsen, brun fond för uppsatsen.

I korets norra del finns predikstolen i rokoko, utförd för den gamla kyrkan av Olof Geting, Sundsvall, 1729, ursprungligen målad av Petter Bergström, ommålad 1937. Placerad rakt på norra väggen. Tresidig nedåt utsvängd korg i trä med avfasade hörn försedda med rullverk. Kraftig utskjutande nedre och övre listverk. Korgen avslutas nedåt med insvängt parti med förgylld knopp. Korgsidor, liksom undre partier, med fyllningar försedda med slingornamentik. Rak tät trappa i trä från öster med nio rödmattklädda plansteg.Grå marmorerat ramverk, blåmarmorerade fyllningar rödmarmorerade och brumålade accenter, förutom all förgyllning. Den sänktes vid 1937-38 års restaurering.

Tresidigt ljudtak med breda avfasningar så att formen blir nästan femsidig. Kupolformat tak med volutformade stag liknande en kunglig krona med krönande blått klot och förgyllt kors. Grå marmorering ramverk, förgyllda detaljer. Tältdukslist med nedhängande frans i frontens undersida. Snidad strålsol på undersida.

Ursparad väggyta med grå vattrad målning och enkelt kors i trä.

Koret med hörnbänk i norr, tavla ovan med porträtt av Adolph Friedrich målad av Anders Eklund 1760 ; grönt golvur i rokokoform i sydöst, skänkt till kyrkan på 1820-talet; åttkantig dopfunt tillverkad av konstnären Tor Carlsson, Tranås, 1946, i snidat trä med omålat ramverk och blå fyllningsbotten. Fyllningarna dekorerade med förgyllda vinrankor. Rektangulär nummertavla med musselformer i ramverket upptill och nedtill, rokokoarbete, strax intill. På väggen en ovanlig minnestavla över ? född 1737,död 1776, uppsatt av pastor Oldberg i Indal.

In till sakristian via välvt hål i muren, enkeldörr i trä med påmonterad dörr från den gamla kyrkans vapenhus. Dörren tillverkad 1755 och skänkt av Jöns Nilsson och hans fru Margit, Indal. Rikt skulpterad utsida med en krona centralt placerad, flankerad av två lejon och belyst av Guds strålsol. Den senare flankerad av två änglahuvuden. Nedtill två växter som symboliserar livs-frukten. Blått marmorerat ramverk, röd botten, detaljer i grönt, rött, gult och blått. Färgsättningen lär vara framtagen 1938. Dörrens insida stocklås, grå målning.

Sakristian ombyggd/kompletterad 1975 efter ritningar av arkitekt Tor Dal, K-konsult, Härnösand, har obehandlat trägolv med 300 mm breda plank, slät golvsockel i trä, ca 200x30 mm, grå mål-ning, slätputsade väggar,vit målning. 75 mm taklist i trä med vulstform, blå och grå målning. Platt trätak med ohyvlad yta, gråbeige lasering samt dekormålad rundel (rosett) i mitten för takarmatur i mässing. Fönster mot öster och norr, fyra lufter, okopplade bågar, tresidigt avslut, blyspröjsade antikglas i ytterbågar, grå målning. De yttre bågarna har beslagning från sent 1800-tal. Fönsterbänkar i puts, avvikande grå målning.

I sakristian finns en murad öppen hörnspis i nordväst, gult tegel, slätputsade sidor, vit målning. Gnistskydd på golv med grå kalksten, skyddshäll i plåt i spisens yttre hälft. Vidare ett inbyggt säkerhetsskåp i väster med gråmålad kassavalvsdörr från det sena 1800-talet, grå linoleummatta på golv, slät grå sockellist, grå målning, murade väggar, slätputs, vit målning. Utrymmet inne-håller wc och förråd.