Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÅRJÄNG ÖSTERVALLSKOGS-BÖN 1:106 - husnr 1, ÖSTERVALLSKOGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÖSTERVALLSKOGS KYRKA (akt.)
2004-10-25
Interiörbeskrivning
SAMMANFATTANDE BESKRIVNING - Det rektangulära kyrkorummet har sin största längd i nord-sydlig ritning med koret i öster. Rummet täcks av ett vitmålat tak av slätpanel, vars mittersta tredjedel är platt medan sidorna i söder och norr har en rundad form. Runt hela rummet löper en aprikosfärgad taklist. Väggarna av slätpanel är målade med svampteknik och har vit botten och ett aprikosfärgat svampat mönster. Golvet, som har en nivå i hela kyrkorummet, är lagt med röd klinkers. Kyrkbänkar och lösa stolar är placerade i två kvarter och bildar en mittgång med ingång från väster.

KYRKORUMMET är något bredare än det är långt och är möblerat med öppna BÄNKAR och stolar av lackerad fura. Bänkarna har fast, blå klädsel i ryggar och sitsar. Psalmbokshylla på ryggen. I det norra kvarteret finns 5 bänkar medan det i det södra står 3 bänkar och två rader med stolar. Längs södra och norra väggarna står en rad med lösa stolar. Träfönster med gråmålade bågar är fördelade med tre fönster mot söder och två mot norr. De har en rundad form upptill med en rak tvådelad ruta under. På norra väggen är det tredje fönstret ersatt med en panelad dörr, reservutgång. I västväggen finns i mitten en glasad dubbelport mot kyrktorget, en vitmålad trädörr mot sakristian i söder och en stor vit vikdörr mot församlingssalen i norr. I mittgången ligger en blå heltäckningsmatta. Över de två bänkkvarteren hänger på var sida tre ljuskronor av trä. De är målade i vitt, rött och blått. Tillverkade av Jerry Eriksson, Falun (son till Mats Eriksson, Taserud). Lampetter på väggarna är skurna i trä med växtornamentik. De är delvis målade i blått och rött.

KORET har ingen avgränsning mot kyrkorummet i övrigt. Väggen i öster har en stående panel upp till taklisten som löper längs hela rummet. Ovanför denna finns en vitmålad, liggande panel. ALTARUPPSATSEN hänger i en blåmarmorerad, treklöverformad fördjupning i östväggen. Den utgörs av en skuren relief i fura, tillverkad av Åke Persson 1986. Den har en treklöverformad överdel och dess centralmotiv utgörs av Jesus som den gode herden med ett lamm stående på en stubbe bredvid. Motivet omgärdas av bladslingor. Uppsatsen är lackerad med en högblank lack. ALTARE av lackerad fura har ett spetsbågeformat, öppet benstativ. På altaret finns ett enkelt kors av glas. ALTARRING av lackerad fura. Delarna har klätt knäfall med ett lila tyg och en överliggare av trä. Av altarringens 14 delar var 8 uppställda vid inventeringstillfället. PREDIKSTOL av fura står i korets norra del, på en liten sockel. På samma sida finns också DOPFUNTEN, även den av lackerad fura. Dopskålen av mässing är tillverkad av firma Lars Holmström, Arvika. Altarring, predikstol, kyrkbänkar mm tillverkade av Färnqvist inredning, Sala. Stolarna i kyrksalen från Bruksbo AS, Oslo. ORGEL på korets södra sida är tillverkad av Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund. Den är utförd i lackerad fura och har två manualer med 10 stämmor. Bredvid orgeln finns också ett brunt PIANO. I koret finns också två stora gröna växter som är placerade på golvet i stora åttkantiga krukor av lackerad fura. Siffror till PSALMNUMMER hänger på spikar på östväggen, på var sida om altaruppsatsen.

SAKRISTIA ligger mellan kyrksalens sydvästra hörn och det sk kyrktorget. Golv av röd klinkers, vitmålade väggar klädda med väv, taket har rundad form ner mot väggen och är klätt med blåmålad slätpanel. Fönster mot söder har halvcirkel form med den rundade sidan neråt. Mot norrväggen finns skåp med textilförvaring. Mot västväggen finns ett altare och ett kors.

VAPENHUSET nås via vindfånget innanför västporten. Vapenhuset har formen av en korridor med dörröppning mot söder till vaktmästarens utrymmen, toaletter och kök, samt mot söder dörröppning till pastorsexpedition mm. I vapenhuset finns hyllor för klädavhängning längs väggarna. Golvet är lagt med röd klinkers, väggarna är vitmålade och taket har ljudabsorbenter. Mot öster och väster finns glasade dörrar.

KYRKTORGET är ett rektangulärt rum mellan vapenhuset och kyrksalen. I söder belyses rummet av stora glasade dörrar och fönster. Mot norr utgörs väggen av vita vikdörrar in mot församlingssalen och mot väster finns öppningar dels mot ett lekrum, dels mot vapenhuset. Denna dörr är glasad och har ett överljus. I öster leder en glasad dubbeldörr med överljus in till kyrkorummet. Söder om denna dörr finns ett ljusträd och hyllor för böcker och vykort. I söder finns bord och stolar intill ingången till sakristian.
Golvet är av röd klinkers, väggarna är målad väv och i taket finns ljudabsorbenter. Mot söder har taket en rundad form ner mot väggen.

ÖVRIGA INVENTARIER - KLOCKOR 2 stycken. De är omgjutna av malm från de gamla klockorna efter branden 1985. Den ena har inskriptionen: " Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag skal skänka er vila." Den andra har inskriptionen: "Tidevarv komma tidevarv försvinna, släkten följa släktens gång. Aldrig förstummas tonen från himlen i själens glada pilgrimssång."