Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KARLSHAMN HÄLLARYD 1:2 - husnr 2, HÄLLARYDS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Hällaryds kyrka (akt.)
2013-06-11
Interiörbeskrivning
Det kvadratiska kyrkorummet har en åttkantig lanternin, som bärs upp av träkolonner samt läktare på sju sidor. Koret finns i kyrkans norra parti. Sakristian är i tornets bottenvåning bakom koret. På den södra läktaren finns orgeln. Innertaket utgörs av ett vitt trätak och i lanterninen är takstolen öppen. Den är dekorativt utformad, försedd med konsoler och målad i ljust beige med inslag i rött och grönt. Utmed lanterninens övre del löper en schablonmålad list. Kyrkans väggytor är målade i en gråvit färgton. Golvet är i grå kalksten. I bänkkvarteren är det trägolv.
Predikstolen, delar av altaruppsatsen och läktarbarriärerna tillhör kyrkans ursprungliga, fasta inredning. Den är målad i ekådring och gestaltad i en medeltidinspirerad stil. Färgsättningen har skiftat i samband med renoveringarna 1925 och 1965. Idag är takstolen och övre partiet ovan läktaren målade i grått och ljust beige medan övriga delar har ljus ekådring. Bänkarna är uppdelad i fyra fristående kvarter och åtskilda av mitt- och sidogångar. Bänkinredningen är öppen med rakt avslutade bänkgavlar. Läktarbarriären har ett ramverk med runda fyllningar med fyrpassdekor. Bakom altaret finns en rundbågig flersprångig nisch, som tidigare haft en dekormålning.

Kyrkans fasta inredning och inventarier
Altaret, från nybyggnaden 1876-1878 är i trä med altarskiva i samma material.
Altaranordning är till viss del från nybyggnaden 1876-1878 och utformad i en medeltidsinspirerad stil. Den består av tre rundbågade fält krönta av höga gavlar. Den är målad i ljus ekådring med förgyllda detaljer. Ursprungligen har altarordningen haft hög skärmvägg och skulpturer i fälten.
Altarringen, från 1965, har en modern, tresidig och öppen utformning och är utförd i trä.
Dopfunten med baldakin är från 1649. Den är utförd i trä och har polykrom bemålning och förgyllning. Överdelen är sexsidig och bärs upp av en balusterformad fot och tre kvinnoskulpturer, s.k. karyatider. Placeringen är i korets sydöstra hörn. Den är skänkt av prosten Mats Jörgensson Kock.
Predikstolen är från nybyggnaden 1876-1878. Den sexsidiga korgen har dekorerade fyllningar med emblem som Kalken, Lagens tavlor, Hoppets ankare. Predikstolen är målad i en ljus ekådring. Placeringen är i korets nordvästra del.
Bänkinredningen, från 1925, är öppen med fasta bänkar och gavlar med fyllningar. De är målad i grått med mörkare blågrå marmorering i fyllningar.
Orgeln är byggd 1902 av GA Setterqvist & Son. Orgeln är placerad på läktaren i söder. Fasaden är utformad med högt mittfält och tureller i sidofälten samt synliga pipor. Den knyter an till kyrkorummets medeltidsinspirerade stil och avslutas upptill av spetsgavlar, trepass och krabbor. Fasaden är målad i en blå färgton med förgyllda detaljer. Spelbordet är fristående och målat i ljus ekådring.
Läktaren är från nybyggnaden 1876-1878. Den löper utmed sju av kyrkorummets åtta sidor. Läktarbarriären, i ljus ekådring, är dekorerad med runda fyllningar med genombrutna fyrpassöppningar.