Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HUDIKSVALL BÅLSÖN 1:1 - husnr 4, BÅLSÖ KAPELL

 Byggnad - Värdering

Bålsö kapell (akt.), BÅLSÖ KAPELL (akt.)
8/24/05
Motivering
Bålsö kapell är ett av länets äldsta fiskarkapell, sannolikt byggt redan 1603. Genom flyttningen av hamnläget på Bålsön vid mitten av 1800-talet förlorade kapellet sin centrala placering i fiskeläget, men behöll samtidigt sin roll som kyrklig samlingspunkt och blev en betydelsefull historisk länk tillbaka till öns äldre tider. Kapellets exteriör har renoverats ett antal gånger, men har trots detta fått behålla sitt ålderdomliga låga utseende och kapellet uppvisar många av de kännetecken som är karaktäristiska för hälsingekustens äldre fiskarkapell; utåtgående dörr, fattigbössa vid ingången, hög klockstapel av trä vid kapellets västra gavel, tre höga järnkors på taknocken dekorerade med årtalsförsedda vindflöjlar mm.

I interiören märks främst kapellets avancerade väggmålningar med änglar, pilastrar och draperimåleri. Som i flera av skärgårdskapellen är delar av kapellets inredning sannolikt återanvänd och köpt från andra kyrkor. Detta gäller sannolikt predikstolen av barockmodell samt bänkinredningen. Karaktäristiskt i inredningen är även de nuvarande fotstöden, som sannolikt ursprungligen använts som bänkar, men senare har nyttjats som knäfall, samt läsarbänken i koret.

Öns prästkammare där den tjänstgörande prästen vid prästhelgen kunde övernatta är på många sätt typisk för trakten, men den skiljer sig från de andra genom sin placering två kilometer från kapellet. Typisk är även förekomsten av solur.


Att särskilt tänka på vid användning och förvaltning av kapellanläggningen och byggnaderna
• Vegetationen och träden kring kapellen påverkar upplevelsen av hela denna kapellmiljö.
• Val av material och utförande påverkar starkt upplevelsen av kapellets exteriör.
• Stommen från 1600-talet är av anmärkningsvärd hög ålder och byggnadshistoriskt intressant.
• Byggnadens inristningar på stomme och dörr är vikiga spår att bevara från kapellets äldsta tid.
• Kapellets väggmålningar är av hög konstnärlig klass.
• Fotstöden, med sina inristningar, har ett mycket stort dokumentvärde.
• Bänkinredningen är ovanligt oförändrad och betydelsefull för rummets arkitektur.
• Altarpredikstolen med tillhörande sidoskärmar, ljudtak och altarring utgör en helhet trots att den satts samman av skilda delar av olika ålder.
• Bålsö prästkammare är en av de bäst bevarade tillfälliga prästbostäderna i Hudiksvalls skärgård.
• Både soluret och sparbössan är typiska inslag bland skärgårdskapellen.
• De årligen återkommande prästhelgerna utgör en obruten tradition sedan kapellen uppfördes.