Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄSTERÅS SEVALLA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, SEVALLA KYRKA

 Byggnad - Värdering

sevalla kyrka (akt.), SEVALLA KYRKA (akt.)
8/31/05
Motivering
Sevalla är en av landets många nyklassicistiska kyrkor, vilka tillkom under 1800-talets första hälft. Fasaderna har behållit sitt ursprungliga utseende från 1820, medan takets ursprungliga spåntäckning 1903 blev ersatt med falsad, svartmålad plåt.

Kyrkorummet färdigställdes successivt under första hälften av 1800-talet och har i huvudsak sin karaktär från denna tid. Predikstolen är från kyrkans invigning 1821, kompletterad med bildhuggeriarbeten 1854. Samma år fick orgelläktaren sitt nuvarande utseende och läktarorgeln av A P Halld´n kom på plats. Den slutna bänkinredningen är visserligen tillkommen vid en inre förnyelse 1968, men ligger utseendemässigt nära den ursprungliga.

Att särskilt tänka på i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
• Kyrkans yttre är bevarat i tämligen ursprungligt skick. Av särskilt värde från bevarandesynpunkt är
dörrar och fönstersnickerier.
• Kyrkorummets altarprydnad, predikstol och dörrsnickerier hör till den ursprungliga
1800-tals gestaltningen, som alltjämt dominerar.
• Läktarorgeln från 1854 med tillhörande verk är den enda i sin helhet bevarade som byggts av den
regionalt verksamme Anders Petter Halld´n, organist från Munktorp.