Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VETLANDA SKIRÖ KYRKA 1:2 - husnr 1, SKIRÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

skirö.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKIRÖ KYRKA (akt.)

1835 - 1837

1837 - 1837

Jönköping
Vetlanda
Småland
Skirö
Alseda församling
Växjö stift
Skirövägen 26

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

1/1/04 Karaktäristik och bedömning

Skirö kyrka uppvisar en kyrkomiljö där den ursprungliga arkitektoniska tanken och utformningen är
särdeles välbevarad. Detta gäller såväl den yttre som den inre miljön. Nyklassicismens ideal märks både i
kyrkans plan och dess volymer men också i detaljerna. Vad gäller den yttre miljön är det framförallt
fasadens stora murytor och de slätputsade omfattningarna runt portarna och fönstren, dörrarnas
tidstypiska speglar, det tjärade spåntaket, tornets plåtarbeten och smidesdetaljerna vid trapporna som
kännetecknar byggnaden. De rent dekorativa detaljerna är få och representeras främst av dörröverstycket
med inskription över vapenh...

Läs mer i eget fönster

Helene Stalin, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.