Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HEDEMORA HUSBY PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 6, HUSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1264-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HUSBY KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1200 - 1249

1470 - 1529

Dalarna
Hedemora
Dalarna
Husby
Hedemora, Husby och Garpenbergs församling
Västerås stift
Samuel Columbus väg 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

1/12/06 Karaktäristik och bedömning

Husby kyrkplats har gamla anor och kan härstamma från 1100-talet. Den hade länge ett strategiskt läge intill Dalälven i anslutning till flottbron. Socknens och bygdens utveckling främjades länge av en bördig bygd samt av bergs- och järnhanteringen.

Bygdens betydelse speglas även i förekomsten av kloster, kungsgård, officersboställe och insamlingsplats för Dalaregementet. Kyrkan brukades under en lång period som soldatkyrka. Lite är känt om byggnadens äldsta historia, men Husbys medeltida kyrka förblev i stort oförändrad fram till 1700-talets mitt. År 1748 utvidgades sakristian mot norr, den fick då sin nuvarande omfattning och ka...

Läs mer i eget fönster

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Jean-Paul Darphin, efter samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift.


Rapportsammanställning och foto: Jean-Paul Darphin
Rapporten färdigställd: 2006-01-12