Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Inventering av kyrkor i Sundsvalls kommun Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Västernorrland
Sundsvall
2003 - 2006

Projektet har som mål att samtliga karaktäriseringar som utarbetats av församlingarna i stiften inom Svenska kyrkan ska registreras i bebyggelseregist...

Läs mer i eget fönster
Basinventering
Inventeringsfoton
Inga foton finns registrerade.
Miljöfoton
Inga foton finns registrerade.
Anläggningsfoton

Alnö gamla kyrka med omg...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö gamla kyrka med omg...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö gamla kyrka med omg...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö nya kyrka, vy från ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö nya kyrka, vy från ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö nya kyrka, vy mot s...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö nya kyrka, vy från ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Attmar kyrka med omgivan...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Attmar kyrka med omgivan...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Attmar kyrka med omgivan...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Attmar kyrkas kyrkogård,...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Attmar kyrka med omgivan...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Attmar kyrkas kyrkogård,...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Attmar kyrkas kyrkogård,...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Attmar kyrkas kyrkogård,...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Attmar kyrkas kyrkogård,...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Attmar kyrkas kyrkogård,...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Attmar kyrkas kyrkogård,...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Birgitta kyrkan, entrén ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Birgitta kyrkan, sydöstr...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Birgitta kyrkan, församl...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bremö kapell med omgivan...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bremö kapell med omgivan...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bremö kapell med omgivan...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bremö kapell med omgivan...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Galtströms kyrka, med om...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Galtströms kyrka, med om...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Galtströms kyrka, med om...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Galtströms kyrka, med om...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mjösunds gravkapell med ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mjösunds gravkapell, kol...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mjösunds gravkapell med ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gustaf Adolfs kyrka med ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gustaf Adolfs kyrka med ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gustaf Adolfs kyrkas kyr...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gustaf Adolfs kyrkas kyr...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens gamla kyrka med o...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens gamla kyrka med o...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens gamla kyrka med o...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens gamla kyrka, stig...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens gamla kyrka, stig...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens gamla kyrka, kloc...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens gamla kyrka, kloc...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens nya kyrka med omg...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens nya kyrka med omg...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens nya kyrka med omg...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens nya kyrka med omg...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens nya kyrka med omg...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens nya kyrka med omg...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens nya kyrka, vy frå...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens nya kyrka, vy frå...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Njurunda kyrka med omgiv...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Njurunda kyrka med omgiv...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Njurunda kyrka med omgiv...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Njurunda kyrka med omgiv...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Njurunda kyrka med omgiv...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Njurunda kyrka med omgiv...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Njurunda kyrka med omgiv...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Njurunda kyrka med omgiv...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skönsmons kyrka med omgi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skönsmons kyrka med omgi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skönsmons kyrka. Vy från...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skönsmons kyrka. Vy från...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Selångers kyrka med omgi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Selångers kyrka med omgi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Selångers kyrka med omgi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Selångers kyrka med omgi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Selångers kyrka med omgi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Selångers kyrka med omgi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Selångers kyrka med omgi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Selångers kyrka, den med...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Selångers kyrka, den med...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Selångers kyrka, den med...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Selångers kyrka, den med...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Selångers kyrka, den med...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Stöde kyrka med omgivand...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Stöde kyrka med omgivand...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Stöde kyrka med omgivand...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Stöde kyrka med omgivand...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Stöde kyrka med omgivand...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Stöde kyrka med omgivand...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Stöde kyrka med omgivand...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Stöde kyrka med omgivand...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Tuna kyrka med omgivande...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Tuna kyrka med omgivande...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Tuna kyrka med omgivande...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Tuna kyrka med omgivande...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Tuna kyrka med omgivande...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Tuna kyrka, klockstapeln...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Tuna kyrka, Gravkapellet...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Tuna kyrka, bodarna.

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nacksta kyrka med omgivn...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nacksta kyrka, klockstäl...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sköns kyrka med omgivand...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sköns kyrka med omgivand...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sköns kyrka med omgivand...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sköns kyrka med omgivand...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Indals kyrka med omgivan...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Indals kyrka med omgivan...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Indals kyrka med omgivan...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Indals kyrka med omgivan...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Indals kyrka med omgivan...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Indals kyrka med omgivan...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Indals kyrka med omgivan...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Holms kyrka med omgivand...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Holms kyrka med omgivand...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Holms kyrka med omgivand...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sättna kyrka med omgivan...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sättna kyrka med omgivan...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sättna kyrka med omgivan...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sättna kyrka med omgivan...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sättna kyrka med omgivan...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bydalens gravkapell med ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bydalens gravkapell med ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bydalens skogskyrkogård,...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bydalens skogskyrkogård,...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bydalens skogskyrkogård,...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bydalens skogskyrkogård,...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bydalens skogskyrkogård,...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Svartviks kyrka/kapell m...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Byggnadsfoton

Alnö gamla kyrka, vy frå...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö gamla kyrka, vy frå...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö gamla kyrka, vy frå...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö gamla kyrka, vy frå...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö gamla kyrka, interi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö gamla kyrka, interi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö gamla kyrka, interi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö gamla kyrka, interi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö gamla kyrka, interi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö gamla kyrka, interi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö gamla kyrka, interi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö gamla kyrka, interi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö gamla kyrka, interi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö gamla kyrka, interi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö gamla kyrka, interi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö gamla kyrka, interi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö nya kyrka, exteriör...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö nya kyrka, exteriör...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö nya kyrka, exteriör...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö nya kyrka, exteriör...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö nya kyrka, interiör...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö nya kyrka, interiör...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö nya kyrka, interiör...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö nya kyrka, interiör...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö nya kyrka, interiör...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Alnö nya kyrka, interiör...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Attmar kyrka, exteriör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Attmar kyrka, exteriör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Attmar kyrka, exteriör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Attmar kyrka, interiör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Attmar kyrka, interiör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Attmar kyrka, interiör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Attmar kyrka, interiör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Birgitta kyrkan, exteriö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Birgitta kyrkan, exteriö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Birgitta kyrkan, exteriö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Birgitta kyrkan, exteriö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Birgitta kyrkan, interiö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Birgitta kyrkan, interiö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Birgitta kyrkan, interiö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Birgitta kyrkan, interiö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Birgitta kyrkan, interiö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Birgitta kyrkan, interiö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bremö kapell, exteriör, ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bremö kapell, exteriör, ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bremö kapell, exteriör, ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bremö kapell, exteriör, ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bremö kapell, interiör, ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bremö kapell, interiör, ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bremö kapell, interiör, ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Galtströms kyrka, exteri...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Galtströms kyrka, exteri...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Galtströms kyrka, exteri...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Galtströms kyrka, interi...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Galtströms kyrka, interi...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Galtströms kyrka, interi...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Galtströms kyrka, interi...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mjösunds gravkapell, ext...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mjösunds gravkapell, ext...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mjösunds gravkapell, ext...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mjösunds gravkapell, ext...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mjösunds gravkapell, int...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mjösunds gravkapell, int...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mjösunds gravkapell, int...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mjösunds gravkapell, int...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gustaf Adolfs kyrka, ext...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gustaf Adolfs kyrka, ext...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gustaf Adolfs kyrka, ext...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gustaf Adolfs kyrka, ext...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gustaf Adolfs kyrka, int...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gustaf Adolfs kyrka, int...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gustaf Adolfs kyrka, int...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gustaf Adolfs kyrka, int...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gustaf Adolfs kyrka, int...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gustaf Adolfs gravkapell...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gustaf Adolfs gravkapell...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gustaf Adolfs gravkapell...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gustaf Adolfs gravkapell...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gustaf Adolfs gravkapell...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gustaf Adolfs gravkapell...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens gamla kyrka, exte...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens gamla kyrka, exte...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens gamla kyrka, exte...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens gamla kyrka, inte...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens gamla kyrka, inte...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens gamla kyrka, inte...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens gamla kyrka, inte...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens gamla kyrka, inte...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens gamla kyrka, inte...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens gamla kyrka, inte...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens nya kyrka, exteri...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens nya kyrka, exteri...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens nya kyrka, exteri...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens nya kyrka, exteri...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens nya kyrka, interi...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens nya kyrka, interi...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens nya kyrka, interi...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Lidens nya kyrka, interi...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Njurunda kyrka, exteriör...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Njurunda kyrka, exteriör...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Njurunda kyrka, exteriör...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Njurunda kyrka, exteriör...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Njurunda kyrka, interiör...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Njurunda kyrka, interiör...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Njurunda kyrka, interiör...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Njurunda kyrka, interiör...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skönsmons kyrka, exteriö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skönsmons kyrka, exteriö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skönsmons kyrka, exteriö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skönsmons kyrka, exteriö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skönsmons kyrka, interiö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skönsmons kyrka, interiö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skönsmons kyrka, interiö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skönsmons kyrka, interiö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Selångers kyrka, exteriö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Selångers kyrka, exteriö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Selångers kyrka, exteriö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Selångers kyrka, interiö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Selångers kyrka, interiö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Selångers kyrka, interiö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Selångers kyrka, interiö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Selångers kyrka, interiö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Stöde kyrka, exteriör, n...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Stöde kyrka, exteriör, s...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Stöde kyrka, exteriör, ö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Stöde kyrka, interiör, k...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Stöde kyrka, interiör, k...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Stöde kyrka, interiör, k...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Stöde kyrka, interiör, k...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Tuna kyrka, exteriör, vä...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Tuna kyrka, exteriör, sö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Tuna kyrka, exteriör, no...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Tuna kyrka, interiör, ky...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Tuna kyrka, interiör, ky...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Tuna kyrka, interiör, ky...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Tuna kyrka, interiör, ky...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Löruddens kapell

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nacksta kyrka med omgivn...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nacksta kyrka med omgivn...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nacksta kyrka med omgivn...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nacksta kyrka, interiör,...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nacksta kyrka, interiör,...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nacksta kyrka, interiör,...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nacksta kyrka, interiör,...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sköns kyrka med omgivand...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sköns kyrka med omgivand...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sköns kyrka med omgivand...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sköns kyrka, interiör, k...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sköns kyrka, interiör, k...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sköns kyrka, interiör, k...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sköns kyrka, interiör, k...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sköns kyrka, interiör, k...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Indals kyrka, exteriör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Indals kyrka, exteriör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Indals kyrka, exteriör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Indals kyrka, exteriör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Indals kyrka, interiör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Indals kyrka, interiör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Indals kyrka, interiör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Indals kyrka, interiör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Holms kyrka, exteriör, v...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Holms kyrka, exteriör, ö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Holms kyrka, exteriör, ö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Holms kyrka, interiör, k...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Holms kyrka, interiör, k...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Holms kyrka, interiör, k...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Holms kyrka, interiör, k...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sättna kyrka, exteriör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sättna kyrka, exteriör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sättna kyrka, exteriör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sättna kyrka, interiör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sättna kyrka, interiör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sättna kyrka, interiör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sättna kyrka, interiör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sättna kyrka, interiör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bydalens gravkapell, ext...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bydalens gravkapell, ext...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bydalens gravkapell, ext...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bydalens gravkapell, ext...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bydalens gravkapell, int...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bydalens gravkapell, int...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Bydalens gravkapell, int...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Svartviks kyrka/kapell, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Svartviks kyrka/kapell, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Svartviks kyrka/kapell, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Svartviks kyrka/kapell, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Svartviks kyrka/kapell, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Svartviks kyrka/kapell, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens: