Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av kyrkor i Hammarö, 2003

 Inventering - Syfte

Syfte
Inventering och karakterisering av Karlstads stifts kyrkomiljöer
Inventering av kyrkomiljöer med syfte att få ett samlat, enhetligt och tillgängligt material om de historiska, byggnadstekniska och kulturhistoriska värden kyrkobyggnaderna, kyrkogårdsmiljöerna och kyrkans inredning och inventarier besitter.
Karakterisering med syfte att ge ett kunskapsmaterial som ger överblick över kyrkobyggnaden och tydliggöra de specifika kulturhistoriska karaktärsdragen som i varje enskild kyrka är särskilt viktigt att ta hänsyn till i förvaltning och användning.