Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av kyrkor i Mellerud 2002 - 2004

 Inventering - Syfte

Syfte
Inventering och karakterisering av Karlstads stifts kyrkomiljöer.

Inventering av kyrkomiljöer för att få ett samlat, enhetligt och tillgängligt material om de historiska byggnadstekniska och kulturhistoriska värden kyrkobyggnaderna, kyrkogårdsmiljöerna, kyrkans inredning och inventarier besitter.

Karakterisering med syfte att ge kunskapsmaterial som ger överblick över kyrkobyggnaderna och tydliggöra de specifika kulturhistoriska karaktärsdragen som i varje enskild kyrka är särskilt viktigt att ta hänsyn till i förvaltning och användning.