Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av kyrkor i Färgelanda, 2004 - 2007

 Inventering - Syfte

Syfte
Inventering och karakterisering av Karlstads stifts kyrkomiljöer.

Inventering av kyrkomiljöer för att få ett samlat, enhetligt och tillgängligt material om de historiska byggnadstekniska och kulturhistoriska värden