Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, GISLAVED 14:1 SÖDRA GRIFTEGÅRDEN I GISLAVED Ny sökning Tillbaka till sökning

södragriftegården1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA GRIFTEGÅRDEN I GISLAVED (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

GISLAVED 14:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Griftegården har en långsmal utsträckning mellan Danska vägen
i norr och Nissans dalgång i söder. Terrängen är kraftigt kuperad
till följd av isälvsavlagringar med små raviner och åsryggar i främst
öst-västlig riktning. Gravkvarteren ligger samlade i tre enheter.
Den äldsta som anlades 1976 fi nns på en platå vid huvudingången
i nordost. Området – inom vilket klockstapeln är rest – består av
fyra kistgravkvarter och två urngravskvarter. Kvarteren är helt i
gräs, de norra med rygghäck mot den genom griftegården löpande
körvägen. Kistgravarna ligger i raka öst-västliga rader med vårdarna
vända mot närmaste gå...

Läs mer i eget fönster