Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Att ladda ner information

Här kan du hämta hem information ur Bebyggelseregistret. Viss information har vi kombinerat i färdiga excelfiler men det finns även möjlighet att ladda ner datauttag i formaten ESRI shp och Map Info (tab) för användning i GIS-program. Datauttagen är i koordinatsystemet SWEREF 99 TM. Datauttagen uppdateras vanligtvis i början av varje månad, men vid behov kan uppdatering ske oftare. Stöddokument och förklaring av datauttagens fält hittar du  här .

Excel

Listorna är på anläggningsnivå och innehåller bland annat uppgifter om kategori, lagskydd, beslutsdatum för lagskydd. Där finns också en länk till posten i Bebyggelseregistret. Totallistan omfattar samtliga anläggningar i registret. Förutom den ovan nämnda informationen innehåller totallistan också uppgifter om kulturhistoriskt värde, klassificering och värderingsdatum.

Byggnadsminnen (excel):
Anläggningar skyddade enligt KML 3 kap och förordningen om statliga byggnadsminnen.

Kyrkliga kulturminnen (excel):
Anläggningar skyddade enligt KML 4 kap.

Totallista anläggningar (excel):
Samtliga anläggningar som finns registrerade i Bebyggelseregistret. Observera att varje rad i listan är information om anläggningen per inventering (inventeringsID och inventeringsnamn finns i kolumn A respektive B). Anläggningarna kan finnas med i flera inventeringar. Detta har markerats med ljusgrön färg i listan.

Datauttag

Datauttagen är på byggnadsnivå. Du väljer själv omfattningen på uttaget genom att använda rullistorna till höger. Byggnadsminnen kan laddas ner länsvis och kyrkliga kulturminnen per stift, men du kan också ladda ner alla registrerade byggnader för hela landet eller länsvis.

Shapefiler för statliga byggnadsminnen

Nedladdningsbar shapefil för statliga byggnadsminnen hittar du här: Statliga byggnadsminnen 

Riksantikvarieämbetets öppna data

Du kan också ladda ned och få information om Riksantikvarieämbetets alla öppna data. Här tillgängliggörs framför allt geodata med tillhörande metadata. Datamängderna kan antingen laddas ned eller anropas via visningstjänster (WMS), för vissa datamängder finns även direktåtkomst via API. Sidan för öppna data hittar du här:  Öppna data 

Kontakt

Om det skulle uppstå några problem eller om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via epost bebyggelseregistret@raa.se


Bebyggelseregistret