Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sandviken kn, HEDGRIND 4:1 SÖDRA KYRKOGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Södra kyrkogården klockstapel.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA KYRKOGÅRDEN (akt.)
Gävleborg
Sandviken

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

HEDGRIND 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Kyrkogården anlades 1928 men fick sitt nuvarande utseende i samband med uppförandet av krematoriekapellet och ceremoniplanen sju år senare. Därefter har den utvidgats åt nordväst med kvarter för urngravar samt åt söder för en minneslund på ett tidigare icke utnyttjat om-råde. Huvudaxlarnas breda gator leder till ceremoniplanen från stora entrén i norr och en mindre i öster. Utöver dessa finns också en infart direkt till ekonomibyggnaderna i söder. Det mest påtagliga intrycket av kyrkogården är det stora inslaget av naturligt växande träd, före-trädesvis tallar, och högre buskar. Men de olika kvarteren uppvisar olika karaktärer. Viss...

Läs mer i eget fönster