Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, SKAVBÖKE 1:7 SKAVBÖKE KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

K5666:21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKAVBÖKE KAPELL (akt.)
Halland
Halmstad

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

SKAVBÖKE 1:7

Beskrivning

Inventeringsår 2002

MILJÖ- Skavböke kapell är beläget i nordvästra delen av Skavböke by. Kapellet ligger på en utfyllnad intill norr om vägen mellan Sennan och Mjälahult.

ANLÄGGNING- Framför kapellet finns en mindre grusplan och runt kapellet finns en grusgång. Övriga ytor runt kapellet utgörs av gräsmattor. I öster och väster på tomten finns större träd. Norr om kapellet ligger en parkeringsplats, vilken är belägen lägre än kyrkan. Upp mot kapellet leder en trappa och i sluttningen finns en stenmur. Nordost om kapellet, i samma nivå som parkeringen, ligger ett förråd med bl a toalett. Förrådet har samma ljust gråblå färgsättning som kapellet.

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister