Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, GUDHEM 14:1 GUDHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

dhd12093

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUDHEMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kloster

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kloster

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GUDHEM 14:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

GUDHEMS KYRKA - Gudhems församlingskyrka omges av en gräsbevuxen kyrkogård som sluttar svagt åt norr och söder. Kyrkogården avgränsas av en kallmurad stenmur. Öster om klosterruinerna är dock en del av muren borttagen. I murens sydöstra hörn finns huvudingången med breda grindar av smide. Från porten utgår grusgångar som leder runt kyrkan samt en gång som löper innanför de södra delarna av muren. Innanför muren finns en jämn rad med lövträd öppen åt norr och öster där klosterruinerna ansluter endast c:a tio meter från koret.
Gravplatserna ligger i rader och är orienterade i nord-sydlig riktning förutom utmed södra muren där de ligg...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik