Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, GÖKHEM 16:1 GÖKHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

gökhems kyrka no negnr 01-287-33a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖKHEMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GÖKHEM 16:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

GÖKHEMS KYRKA ligger placerad i öst-västlig riktning mitt på den omkringliggande begravningsplatsen. Kyrkogården skall ända in på 1800-talet ha varit omgiven en s.k. kyrkobalkar (inhägnad av liggande timmerstockar) samt fyra portar. Kyrkogården hade då en längre utsträckning än idag, speciellt åt norr där man funnit gravar från kristendomens allra första tid. Nordöst om kyrkan finns klockstapeln. Kyrkogården sluttar åt väster och åt söder där marken är arrangerad i terrasser.
Kyrkogården omges av en kallmurad mur, utom i sydväst, där en del tagits bort. Muren, med huvudgrind åt norr, lades om kring 1925. Smidesgrinden är modern och...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik