Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Motala kn, EKEBY 5:1 EKEBYBORNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910805/007

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EKEBYBORNA KYRKA (akt.), EKEBYBORNA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Motala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EKEBY 5:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkan uppfördes sannolikt omkring 1100-talets mitt och har under senare delen av medeltiden tillbyggts vid ett flertal tillfällen, så den fått sin nuvarande form med rektangulärt långhus och smalare rakslutet kor, sakristia i norr och torn i väster. Fasaderna är vitputsade och taket belagt med spån. Gravkoret på södra sidan uppfördes omkring år 1600 på uppdrag riksrådet Hogenskildt Bielke, ägare till Ulfåsa slott. Gravkoret och den stora gravtumban uppfördes av byggmästaren Hans Fleming, som var arkitekt för Vadstena slott. Tornets nuvarande utseende tillkom 1687 efter en omfattande brand. Kyrkobyggnaden genomgick en större förändr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2003

Ekebyborna kyrka
Sockennamnet lär betyda Ekeby vid Boren, till skillnad från Ekeby (ibland skrivet
Ekeby-Holaved) socken i Boxholms kommun.
Ekebyborna kyrka är sannolikt ursprungligen uppförd under 1100-talet som en tornlös
kyrkbyggnad. Tornet som stammar från en senare del av samma århundrade är försett
med en emporivåning med två bostadsrum vilka enligt legenden ska ha bebotts av den
heliga Birgitta under den tid som ombyggnader skedde på Ulvåsa.
Legenden vet också att berätta att Birgitta själv instiftat kyrkan efter ett äventyr på
Borens vatten, kyrkan är dock betydligt äldre än så.
Kyrkan valvslogs under 1400-talet och...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister