Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Motala kn, KRISTBERG 2:4 M.FL. KRISTBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kristbergs kyrka, 135

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRISTBERGS KYRKA (akt.), KRISTBERGS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Motala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KRISTBERG 2:4

KRISTBERG 6:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kristberg är en medeltida socken och den äldsta kända kyrkan uppfördes av sten sannolikt under 1100-talet eller 1200-talets början. Omkring år 1200 uppfördes det nuvarande tornet vid långhusets västra gavel. Tornet har en för Östergötland ovanlig utformning med en rektangulär grundplan och hade före en ombyggnad på 1600-talet två tornhuvar bredvid varandra. På norra sidan finns en sakristia och i söder en korsarm eller lillkyrka. Kyrkan fick sin nuvarande utformning med tresidigt kor och västportal vid en omfattande ombyggnad under 1720- och 1730-talen. De vita fasaderna är spritputsade och taken är belagda med spån. Fönsteröppninga...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

Gamla kyrkogården
Kyrkan med omgivande kyrkogård är belägen på ett krönläge på en bergsklack norr om
Boren. Kyrkogården har en oregelbunden planform. Kyrkan ligger centralt på den
gamla kyrkogården och kyrkans långhus är orienterat i östvästlig riktning.

Kristbergs kyrka
Kristberg är en medeltida socken och den äldsta kända kyrkan uppfördes av sten
sannolikt under 1100-talet eller 1200-talets början. Omkring år 1200 uppfördes det
nuvarande tornet vid långhusets västra gavel. Tornet har en för Östergötland ovanlig
utformning med en rektangulär grundplan och hade före en ombyggnad på 1600-talet
två tornhuvar bredvid varandr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister