Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, ÅSLE 28:1 M.FL. ÅSLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Åsle kyrka exteriör sv negnr 01-277-35

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅSLE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅSLE 28:1

ÅSLE 33:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

ÅSLE KYRKA - Kyrkan är belägen mitt på en rektangulär, gräsbevuxen kyrkogård som sluttar svagt åt alla sidor och omgärdas av en låg, kallmurad kyrkogårdsmur. I kyrkogårdens nordöstra hörn står en klockstapel. Bakom klockstapeln finns en öppen stegbod med tak klätt med tvåkupigt tegel. I kyrkogårdens sydvästra hörnet är muren ersatt av en häck. Innanför kyrkogårdsmuren växer en trädrad av höga lövträd (alm). En nyplanterad del finns i nordväst. Utmed den södra gränsen växer pelaralmar som också flankerar ingången i söder och väst.På kyrkogårdens sydvästra del finns yngre lövträd planterade, invid grusgången norr om kyrkan finns unga ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik