Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, KAGA 4:5 KAGA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND880427/001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KAGA KYRKOGÅRD (akt.), KAGA KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KAGA 4:5

Beskrivning

Inventeringsår 2005

KAGA KYRKOGÅRD
Kyrkogården ligger på en svagt nordligt utskjutande udde i Svartån. Det mycket flacka
landskapet kring Svartåmynnningen gör att den svaga höjdplaceringen av kyrkan räcker
för att göra den synlig över hela slätten. Inte minst den höga smala tornspiran bidrar till
samma sak. Formen på kyrkogården är nöjaktigt rektangulär och smalare i norr än i
söder, västra muren följer vägsträckningen utanför och är svagt bågformig. Kyrkan är
belägen mitt på kyrkogården, aningen dragen mot söder.
Kyrkogården kan delas i två huvuddelar. I väster den större gamla delen och öster om
denna den 1961 tillkomna nya delen.

Kaga kyr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister