Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, LANDERYD 6:55 LANDERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LANDERYDS KYRKOGÅRD (akt.), LANDERYDS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LANDERYD 6:55

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Landeryds kyrka
Landeryd är en medeltida socken och omnämns 1312 som Lannærö. Kyrkan är belägen ca 5
km sydöst om Linköping. Den uppfördes av kalksten och delvis marksten under 1100-talets
första hälft, men dess ursprungliga planform är inte klarlagd. Under 1200-talet tillbyggdes ett
torn i väster samt en korsarm i söder. Ytterligare en korsarm i norr tillkom sannolikt under
1300-talet. Det medeltida långhuset revs och ersattes 1753 av ett långhus och sakristia i
anslutning till de bevarade korsarmarna och tornet i väster. Arbetena utfördes av murmästare
Anders Hansson i Kärna. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ra...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister