Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ale kn, SKEPPLANDA 9:1 SKEPPLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_056.10/00009

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKEPPLANDA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ale

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

SKEPPLANDA 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogården har medeltida anor och är rektangulär till formen med kyrkan belägen i den östra delen. Kyrkogården är utvidgad i omgångar under 1800- och 1900-talen. Kyrkogården som omger kyrkobyggnaden inhägnas av stenmurar som kantas av trädrader. Åt sydöst avgränsas kyrkogården av ett nyare järnstaket. I öster och söder finns ingångar med vitputsade stenstolpar krönta av svartmålade klot. Grindar saknas. Huvudingången finns i den västra muren.

Den första utvidgningen skedde på 1840-talet. Kyrkogården utvidgades åt norr 1955. Denna del avgränsas med en häckplantering och har gravkvarter av olika karaktär. Grusade gångar genomkorsar ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande