Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, TÄRBY 27:1 TÄRBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_012.13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÄRBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TÄRBY 27:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Tärby kyrka stammar från medeltiden. Omgivningen har nyttjats sedan förhistorien till begravningar och kyrkan förmodas vara anlagd på en hednisk kultplats. Vid en grävning på kyrkogården på 1960-talet hittades en så kallad järnsten, troligen en del av ett offeraltare, med ett ristat kors och en rund ring, samt stora mängder av människoben. Anläggningen har en oregelbunden planform med kyrkan centralt placerad, med koret något vridet åt norr. Vid muren i sydöst står en klockstapel från 1750-talet och vid den finns ett avträde med plåttäckt pulpettak och röd locklistpanel.
Tomten har en spets åt söder och en åt väster, medan östsidan...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande