Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Färgelanda kn, TORPS PRÄSTGÅRD 1:17 M.FL. TORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2672-7.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORPS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Färgelanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TORPS PRÄSTGÅRD 1:17

TORPS PRÄSTGÅRD 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Till kyrkoanläggningen hör kyrkan med omgivande kyrkogård, en klockstapel (eventuellt samtida med kyrkan), ett bårhus (1951) samt en ekonomibyggnad som inrymmer personalrum, förråd, garage och en toalett (ursprunglig del från ca 1960-talet, tillbyggd 1995).

Kyrkogården består av två olika delar, båda med relativt små ytor. Den äldsta delen har en nästan kvadratisk form som omgärdar kyrkan, huvudsakligen på dess södra sida. Ca 50 m norrut, i sluttningen nedanför kyrkan, finns en avgränsad, också närmast kvadratisk, kyrkogårdsdel som tillkom på 1920-talet. Mellan kyrkogårdsdelarna finns en grusad parkeringsplats och grusade mindre...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister