Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, ANUNDGÅRD 3:16 HOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4079-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOLMS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

ANUNDGÅRD 3:16

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkotomten
Den rektangulära tomten är placerad på en svag höjdrygg, gräsbevuxen yta med lågt växande buskrad runt om. Parkering i väster, där gruset löper in på tomten och runt om kyrkan sedan dräneringen 1957. I söder finns den äldre byvägen Kälarne- Sundsvall, i väster en äldre byväg över skogsbygden mot Liden, i norr grusväg mot nordöst där en separat kyrkogård anlades när? I öster grusväg som skärmar av mot villor och tomtmark.

Samtliga gravar återfinns utmed tomtgränsen. I sydväst en gravvård inhängnad med gjutjärns-staket - inspektorn Sven Petterssons familjegrav, död 1880. Fasadbelysning på gråmålade järnstolpar från 196...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.