Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, LIDENS-BYN 1:46 LIDENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4158-7.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LIDENS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LIDENS-BYN 1:46

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkotomten
Rektangulär smal kuperad tomt med starkt sluttande mark ned mot väster. Bogårdsmur av natursten, ca 1,5 m tjocklek runt hela tomten, men bortplockad utmed hela södra långhussidan. Här istället lika hög stödmur med åtta stegs trappa ned till omgivande mark. Öppningar med smidesgrindar i väster och norr.

Grusade gångar utmed muren, till entréerna och runt kyrkobyggnaden. Gravkvarteren med helt gräsade ytor.

Tomten utvidgad mot skogspartiet i nordöst och vidare uppåt mot öster. Breddad en aning mot nordväst där muren fortsätter utmed lokal grusväg och ytterligare mot öster. Två gjutna trappor på ömse sidor om kyrk...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.