Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, SKÖNSMON 1:160 SKÖNMONS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4084-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÖNSMONS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

SKÖNSMON 1:160

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkotomten
Den mot väster kilformiga kyrkotomten ligger högt över själva mon i norr på ett berg. Den ligger numera i kanten på stadsdelen Kubikenborg i ett tämligen undanskymt och anonymt läge. Från E4 i norr väl synlig, annars knappt synlig med tät häck i söder samt uppvuxen trädrad strax innanför. Marken i öster är igenvuxen, ödelagd efter rivningar av ädlre delar av det fd sågverkssamhället. Längre österut ligger den gamla byskolan från 1880-talet kvar.

Tomten avgränsas i söder av Kyrkbergsvägen, i öster av Kyrkstigen, i norr av bergsbranten ned till mon och E4 och i väster av ett parkparti. På södra sidan om Kyrkbergsvägen ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas