Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, EDSTA 19:1 STÖDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4083-7.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STÖDE KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EDSTA 19:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkotomten med rektangulär form där kyrkan ligger i ett svagt höjdläge i sydväst. Kyrkogården är vidsträckt, utvidgad i etapper mot norr enligt ritningar, bl.a. 1924 och1939-40, där järnvägen utgör gräns, och i rät vinkel mot nordost med den äldre prästgården strax intill i sydöst. Även utvidgad mot väster i samband med omläggning av väg över Ljungan. Mot söder avgränsad av asfalterad lokalgata intill sluttning ned mot vattnet.

Tidigare kringgärdades kyrkogården av en naturstenmur. Den funger idag som stödmur i söder. Ovanpå växer gräs och uppvuxna, höga björkar samt ett par små partier buskage. Muren är idag kompletterad med e...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande