Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gullspång kn, AMNEHÄRADS PRÄSTBOL 2:1 M.FL. AMNEHÄRADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Amnehärads kyrkogård, anl, 03-273-13.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
AMNEHÄRADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Gullspång

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

AMNEHÄRADS PRÄSTBOL 2:1

AMNEHÄRADS PRÄSTBOL 1:18

Beskrivning

Inventeringsår 2005

AMNEHÄRADS KYRKA är öst - västligt placerad i sydvästra delen av en mycket stor kyrkogård. Söder om kyrkan ligger ett före detta bårhus.
Huvudingången från parkeringsplatsen i söder utgörs av en dubbel smidesgrind mellan kraftiga stenstolpar med konande lockhällar och stenklot. Smidesgrindens dekor utgörs överst av löpande hundbård och nederst av spjälor. En ytterligare sydgrind finns något öster om den förra. Grinden, med smidda kors överst, hänger mellan stenstolpar. Till prästgårdsträdgården i väster leder en äldre smidesgrind, överst med kors, placerad mellan stenstolpar. Från grinden leder en grusgång österut.
Kyrkogården a...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister