Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, BERGSJÖN 47:1 BERGSJÖNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 0611-03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BERGSJÖNS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

BERGSJÖN 47:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Bergsjöns kyrka ritades av Bo Cederlöf och invigdes 1974. Den består av en huskropp i tre våningar med friliggande klocktorn och är uppförd i suterräng i en sänka i landskapet. Anläggningen omges i väster av ett bergs- och skogsparti, i norr av ett bostadsområde, i öster av fem stycken punkthus och i söder av Rymdtorget och dess byggnader. Besökande når kyrkan med bil via Rymdtorget, och med spårvägen via Rymdtorgets spårvagnshållplats. Gångstråk korsar området i olika riktningar, bl.a. går ett stråk väster om kyrkan upp mot det bakomliggande bostadsområdet. Det går utefter kyrkans glasade entrégång och utgör väg till den västra ent...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Text saknas för närvarande