Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, KYRKBYN 28:3 LUNDBY GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 04/1206

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LUNDBY GAMLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

KYRKBYN 28:3

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Lundby gamla kyrka med kyrkogård ligger placerad på en höjd, med en damm nedanför berget strax öster om kyrkogårdsmuren. Kyrkogården är utvidgad åt norr. Söder om kyrkan står en klockstapel.

KYRKOGÅRDEN består av en äldre del som omger kyrka och klockstapel, samt den yngre och större delen som tar vid i norr. Gångsystemet är asfalterat. Den äldre delen omgärdas på alla sidor av en fogad mur av huggen sten som på ovansidan är struken med cementbruk. Muren är karaktärsskapande och påfallande välhuggen. Höjden på muren varierar beroende på det underliggande bergets former, med ett yttre mått som på sina ställen går upp till 4 meter. I...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Text saknas för närvarande