Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, SÄVE 15:1 SÄVE KYRKA (SANKT OLOFS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 05/09 05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÄVE KYRKA (SANKT OLOFS KYRKA) (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

SÄVE 15:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

ANLÄGGNINGEN består av kyrka, begravningsplats och bårhus. Utanför kyrkogården som
sträcker sig ut efter Svensbyvägen finns församlingshemmet i väster om vägen.
Omgivande bebyggelse i öster och norr utgörs av bondgårdar med intilliggande beteshagar, vilket ger kyrkogården en lantlig karaktär. Villor från olika tidsperioder ligger väster om kyrkan. Det f.d. stationsområdet ligger ett stycke bort i nordväst.

KYRKOGÅRDEN sträcker sig i nord - sydlig riktning med kyrkan placerad i den södra halvan av kyrkogårdens äldsta del, orienterad i öst-västlig riktning. Kyrkogården är utvidgad i omgångar bland annat 1880, 1936 och 1983. Den gam...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Text saknas för närvarande