Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, GANTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 GANTHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

479-11.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GANTHEMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GANTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Ganthem kyrkogård är i det närmaste kvadratisk, vilket även kan vara den medeltida utformningen. Gravarna är placerade såväl söder som norr om kyrkan.
Kyrkogården är omgiven av en mur av kalksten samt en trädkrans av askar innanför muren. Utanför kyrkogårdsmuren i V är en minneslund anlagd.
På kyrkogården fanns vid inventeringen 1996 ca 100 st. synliga gravar.

Övriga byggnader på kyrkogården
Det finns inga övriga byggnader på kyrkogården.

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister